Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Endodontiaa kolmiulotteisesti

Endodontiaa kolmiulotteisesti

Professori Gambarini käsitteli luennollaan hampaiden juurihoitoa diagnoosista juurikanavien täyttöön korostaen kolmiulotteista ajatusmallia.

Professori Gianluca Gambarinin mukaan diagnoosin varmentamisessa tulisi hyödyntää 3D-kuvantamista, jotta vältytään toivottomien hampaiden juurihoito- ja uusintajuurihoitoyrityksiltä.

Juurihoidolla pyritään häätämään mikrobit ja poistamaan pulpakudos juurikanavasysteemistä. Pulpakudoksen huolellinen poistaminen on tärkeää nimenomaan pitkän aikavälin ennustetta ajatellen, koska kudosjäänteet lisäävät juurikanavien uudelleeninfektoitumisen riskiä.  Juurikanavien mekaanisessa preparoinnissa haasteena on kanavamorfologian kompleksisuus. Suhteellisen suuri osa – tutkimuksen mukaan 33–49 % · erityisesti molaarihampaiden juurikanavien seinämistä jää mekaanisen puhdistuksen ulottumattomiin. Lisäksi jopa 70 % juurikanavista on soikeita, kun taas juurihoidoissa käytettävien preparointineulojen sekä täyttönastojen poikkileikkaus on pyöreä.

Koska juurikanavien laajuus ja muoto vaihtelevat paljon, Gambarini ei kannata yhden neulan tai koon preparointisysteemejä. Erikokoisiin kanaviin tarvitaan lähtökohtaisesti erikokoisia juurikanavaneuloja. Täysin pyöreää, yhdelle juurihoitoneulalle sopivaa juurikanavaa esiintyy harvoin. Gambarini kuitenkin suosittelee harjaavia preparointiliikkeitä. Tällöin yksittäisen juurikanavan preparointiin ei välttämättä tarvita monen peräkkäin käytettävän neulan preparointisysteemiä, vaan yksi minkä tahansa merkkinen, kanavaan sopiva neula riittää. Juurikanavien tehokkaan preparoinnin edellytyksenä on, että kanavan muoto säilyy eikä kanava siirry. Siksi preparointineulojen on oltava riittävän joustavia (nikkeli-titaanineulat) ja kestäviä. Juurikanavaneuloissa tulisi olla leikkaamaton kärki ja hyvin leikkaavat sivustat (kiillotetut neulat).

Koska juurikanavien monimuotoinen morfologia ja mahdolliset sivukanavat asettavat mekaaniselle preparoinnille rajoituksia, on kanavien huuhtelu juurihoidossa avainasemassa. Juurikanavahuuhtelun tehokkuus ei saa olla pois sen turvallisuudesta, sillä natriumhypokloriitti aiheuttaa ikäviä komplikaatioita juurikanavan ulkopuolella. Juurikanavien huuhtelun tehostamiseksi käytetään huuhteluaineiden virtausta tehostavia huuhtelukärkiä, kuten neuloja, joissa kärjen aukko tai aukot avautuvat neulan sivulle. Huuhteluvaikutusta pyritään tehostamaan myös käyttämällä ultraäänilaitteita ja esim. EndoActivator-laitetta huuhtelunesteen liikuttamiseen kanavissa. Yksi uusimmista tuotteista on vakuumiin perustuva, hyvin turvallinen juurikanavien huuhtelulaite. Sillä huuhteluaine saadaan virtaamaan kavumista apikaalisuuntaan ja edelleen preparointipituuteen asetetun huuhtelukärjen kautta imurisysteemiin. Tällöin huuhteluaine vaihtuu kanavassa tehokkaasti koko huuhtelun ajan. Laboratoriotutkimuksissa on todettu, että natriumhypokloriittiliuoksen vaihtuvuus on orgaanisen kudoksen eliminoimisen kannalta tärkein tekijä.

Koska juurikanavien muoto on usein ovaali ja soikeus vielä mahdollisesti korostuu kanavan preparoinnin aikana, on kanavien täyttäminen lämminguttaperkkasysteemillä suositeltavaa. Sealeria käytetään vain ohuena filminä juurikanavien seinämillä. Kun juurikanavia täytetään kylmäguttaperkkamenetelmällä lateraalikondensaatiota käyttäen, sealeria jää helposti paksuna kerroksena juurikanavien seinämille. Tällöin on vaarana, että se ajan mittaan resorboituu ja juuritäyte muuttuu hataraksi.

Anja Kotiranta, Helsingin yliopisto /Hammaslääkärilehti 1/2013

Lähde: Prof. Gianluca Gambarinin (University of Rome, La Sapienza, Dental School) luento “Three dimensional shaping, cleaning and obturation of root canals” Hammaslääkäripäivillä 15.11. 2012.