Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Endotoksemialla on yhteys kohonneeseen diabetesriskiin

Endotoksemialla on yhteys kohonneeseen diabetesriskiin

Mikrobit saattavat olla osatekijänä diabeteksen synnyssä. Sekä jo diagnosoituun että myöhemmin ilmenevään diabetekseen liittyy kohonnut endotoksinen aktiviteetti, joka yhdistää metaboliset oireet diabetekselle ominaiseen krooniseen tulehdukseen. Tulehdus taas saattaa olla erimerkiksi parodontiitin aiheuttama.

Gramnegatiivisten bakteerien ulkokerroksesta verenkiertoon erittyvillä endotoksiineilla on merkittävä rooli sekä akuuttien että kroonisten tulehdusten synnyssä. Endotoksemia saattaa syntyä esimerkiksi parodontiitin seurauksena, jonka tiedetään olevan yhteydessä sydän- ja verisuonisairauksiin sekä kakkostyypin diabetekseen. 

Suomalaisessa FINRISK97-väestöseurantatutkimuksessa selvitettiin, millainen yhteys endotoksemialla on alkavaan diabetekseen. FINRISK97-korottiin kuului 7 169 henkeä, iältään 25–74 vuotta. Tutkimus tehtiin kyselyn ja kliinisten kokeiden perusteella, joissa tutkittujen seerumin endotoksiiniaktiivisuus analysoitiin.

Kohortista 7,9 prosentilla (n = 537) oli ennen tutkimuksen alkua todettu diabetes, ja heidän seerumiendotoksiininsa oli selvästi ei-diabeetikkoja korkeampi (70,73 EU/mL vs. 62,18 EU/mL). Nämä henkilöt poistettiin jatkoseurannasta, johon jäi siis 6 632 henkilöä.

Seurantatutkimuksen aikana diabetes todettiin 462 henkilöllä. Endotoksisella aktiviteetilla oli selkeä positiivinen korrelaatio diabeteksen puhkeamisen riskiin, ja seerumin endotoksiiniarvot kohosivat lineaarisesti sen mukaan, kuinka monta metabolisen oireyhtymän parametria koehenkilöllä havaittiin. Diabeteksen ja sydänsairauksien riskitekijät kasaantuivat henkilöille, joilla diabetes todettiin tutkimusaikana: kaikki tunnetut riskitekijät tupakointia lukuun ottamatta havaittiin tilastollisesti merkittäviksi. 

Endotoksisen aktiviteetin ja diabeteksen yhteyttä analysoitiin käyttäen Coxin regressioanalyysia, ensin suhteessa ikään ja sukupuoleen ja sen jälkeen diebeteksen riskitekijöihin sekä glukoosiarvoihin. Regressioanalyysissa seerumin endotoksiiniaktiivisuudella todettiin olevan selkeä yhteys CRP:hen, kolesteroliin ja triglyseridiarvoihin. Korkeimmat seerumin endotoksiiniarvot näyttivät lisäävän diabetekseen sairastumisen riskiä 52 prosentilla.

Tutkimuksessa todettiin, että endotoksemian ja kohonneen diabetesriskin välillä vallitsee yhteys myös riippumatta totutuista diabeteksen riskitekijöistä, kuten glukoosi- lipidi- ja CPR-tasosta tai painoindeksistä. 

Laura Kimari, Apollonia

Lähde: Pussinen P, Havulinna A, Lehto M, Sundvall J, Salomaa V. Endotoxemia is associated with an increased risk of incident diabetes. Diabetes Care 2011; 34: 392-397