Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kokemus on valttia viisaudenhampaiden poistossa

Kokemus on valttia viisaudenhampaiden poistossa

Aarhusin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin, tulisiko puhkeamattoman viisaudenhampaan poisto sisällyttää hammaslääkäreiden peruskoulutukseen. Tulokset osoittivat, että hammaslääketieteen opiskelijoiden tekemissä alaviisaudenhampaan poistoissa potilaalla on lähes kymmenkertainen riski saada dry socket -syndrooma verrattuna kokeneemman suukirurgin tekemään poistoon.

Europpalaiset hammaslääkäreiden koulutusohjelmat poikkeavat toisistaan mm. siinä, tarjotaanko opiskelijoille peruskoulutuksessa mahdollisuutta suorittaa viisaudenhampaan kirurginen poisto potilaalta. Tanskassa Aarhusin yliopiston koulutusohjelmassa neljännen ja viidennen vuosikurssin opiskelijoiden opinto-ohjelmaa tämä mahdollisuus kuuluu.

Yliopiston klinikalle tulleet potilaat ohjataan joko opiskelijoiden tai kirurgiaan erikoistuneiden hammaslääkäreiden potilaiksi sen mukaan, katsotaanko puhkeamattoman tai osittain puhjenneen viisaudenhampaan poisto helpoksi vai vaikeaksi. vaikeutta arvioidaan mm. hampaan asennon, syvyyden sekä sen perusteella, miten lähellä hammas on leuan hermoja.

Suurimmat erot opiskelijoiden ja kirurgien tekemien leikkausten välillä syntyivät dry socket -syndrooman puhkeamisessa ja leikkauksen kestossa. Opiskelijoiden tekemät leikkaukset kestivät pidempään, ja syndroomaa esiintyi lähes kymmenellä prosentilla potilaista. Tätä selitettiin tutkimuksessa opiskelijoiden kokemattomuudella, joka johti esimerkiksi siihen, että suun kastelu leikkauksessa oli riittämätöntä tai itse operaatiossa tehtiin virheitä. Potilailta saadun palautteen mukaan eroja ei ollut ilmennyt leikkauksen jälkeisen kivun määrässä, verenvuodossa, leuan jäykkyydessä eikä kipulääkkeiden tai sairaslomien tarpeessa.

Tutkimustuloksissa todettiin, että tehdyn kaltainen tarkka seulonta mahdollistaa sen, että opiskelijoille annetaan tilaisuus tehdä viisaudenhampaan poistoja.

Eija Riitakorpi, Apollonia

Lähde: Christensen J, Matzen LH, Wenzel A. Should removal of lower third molars be included in the pre-graduate curriculum for dental students? An evaluation of post-operative complications after student operations. Acta Odontol Scand 2012 jan; 70(1): 42–48. Epub 2011 Apr 26.