Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Esteettinen purenta on psyykkisesti tärkeä

Esteettinen purenta on psyykkisesti tärkeä

Suomalaistutkimuksen mukaan vakavien purentavirheiden hoito näyttäisi lisäävän suunterveyteen liittyvää elämänlaatua ja tyytyväisyyttä hampaiden ulkonäköön sukupuolesta ja purentavirheiden hoitotavasta riippumatta. Elämänlaadun paranemisen taustalla olivat etenkin psyykkisen epämukavuuden ja psyykkisen haitan väheneminen. Tutkimuksen mukaan potilaat, jotka olivat tyytymättömiä hampaiden ulkonäköön, raportoivat enemmän suunterveyteen liittyviä haittoja kuin estetiikkaan tyytyväisemmät potilaat.

Seurantatutkimuksessa oli mukana 52 potilasta, joiden vakavaa purentavirhettä hoidettiin Oulun yliopistollisessa sairaalassa joko ortodontisesti tai ortodontis-kirurgisesti . Suunterveyteen liittyvää elämänlaatua (OHIP-14) ja tyytyväisyyttä hampaiden ulkonäköön mitattiin ennen ja jälkeen hoitojen kyselykaavakkeella. Kliinisten kuvien arvioijina  käytettiin maallikkoja, ortodonteja ja hammaslääketieteen opiskelijoita. Näyttäisi siltä, että ortodontit ovat maallikoita kriittisempiä esteettisissä arvioissaan. Maallikoiden arvioihin verrattuna ortodontit arvioivat potilaiden esteettisen tilanteen huonoimmaksi ennen hoitoja ja parhaimmaksi hoitojen jälkeen. Opiskelijoiden arviot sijoittuivat näiden välille.

Tutkijoiden mukaan purentavirheiden hoidossa tulisi ottaa huomioon elämänlaatuun liittyvät tekijät, jolloin päästäisin hyviin hoitotuloksiin.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 10/2014

Lähde: Silvola AS, Varimo M, Tolvanen M, Rusanen J, Lahti S, Pirttiniemi P. Dental esthetics and quality of life in adults with severe malocclusion before and after treatment. Angle Orthod 2014; 84(4): 594–9.