Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Fysioterapialla lääkkeetöntä kivunlievitystä TMD-oireisiin

Fysioterapialla lääkkeetöntä kivunlievitystä TMD-oireisiin

Itä-Suomen yliopistossa toteutettu TMD-fysioterapiakokeilu sai kiitosta niin potilailta kuin opiskelijoilta. Hoitovaste oli hyvä, ja lisäksi opiskelijat saivat hyvän kuvan fysioterapian mahdollisuuksista TMD:n hoidossa.

Projektissa haluttiin tuoda TMD-fysioterapia mukaan hammaslääketieteen opintoihin tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuus seurata fysioterapiakäyntejä, osallistua luennoille ja harjoitella hoitoa käytännössä.
– Kokeilun tarkoituksena oli lisätä moniammatillista yhteistyötä ja palvella paremmin potilaita, kertoo TanssT, TtM, FT Hanna Pohjola.

TMD-fysioterapian tavoitteena on kivun lievitys ja toimintakyvyn palauttaminen. Menetelmä on osa purentaelimistön toimintahäiriöiden (TMD) Käypä hoito -suositusta, ja pohjautuu myös näyttöön perustuvaan fysioterapiatutkimukseen. Pohjola huomauttaa, että näyttö on usein D-tasoa, sillä sokkoutettuja RCT-tutkimuksia on vaikea tehdä.

Pilottikokeilu fysioterapian käytöstä TMD:n hoidossa toteutettiin Kuopiossa lukuvuonna 2013–2014. Mukana oli 34 myogeenistä TMD-potilasta, jotka ohjattiin TMD-fysioterapiaan Kuopion yliopistollisen sairaalan tai opetusklinikan kautta. Hoitosarjoja (yksilö- ja ryhmäterapiaa) oli yhteensä seitsemän, mutta suurin osa kävi vain kahdella hoitokerralla (suositus väh. 3–5 hoitokertaa). Myofaskiaalisen käsittelyn tulokset olivat kuitenkin hyviä: esimerkiksi triggerpiste- ja palpaatiokivun keskiarvo asteikolla 0–5 oli hoidon alkaessa 2.9 ja päättyessä 1.4, ja NRS-indeksi (mittaa kasvokivun intensiteettiä) asteikolla 0–10 vastaavasti alussa 7 ja lopussa 1.3.

Hoitosarjoissa käytettiin erilaisia hoitomuotoja, kuten liikeharjoituksia, manuaalista mobilisaatiota, lihaksia rentouttavia pehmytkudoskäsittelyjä ja venytyksiä sekä lämpö- ja kylmähoitoja. Yksilöterapiaa täydentävillä ryhmäkäynneillä opetettiin potilaita tekemään harjoitteita ja venyttelyjä myös omatoimisesti.

”Olin todella yllättynyt n. 5 viikon jälkeen, miten tilanne oli muuttunut siitä, kun tulin ensimmäiselle kurssille. – – monta turhaa hammaslääkärikäyntiä ja särkylääkepurkkia säästyisi, jos kurssi tulisi hammaslääketieteen jatkuviin palveluihin.” (Kurssiosallistujan palaute)

Opiskelijat kokivat saavansa hyvän kuvan fysioterapian mahdollisuuksista TMD:n hoidossa, ja pitivät tärkeänä, että hammaslääkärit oppivat tunnistamana fysioterapiasta hyötyvät potilaat ja osaavat kertoa potilaille hoidosta. Yhteistyön sujuvoittamiseksi toiveena oli myös, että jatkossa hammaslääkärit voisivat tehdä suoraan lähetteen fysioterapiaan.
– Tärkeintä on, että sekä opiskelijat että potilaat olivat tyytyväisiä, toteaa Pohjola. – Syksyllä 2015 meille onkin tulossa uusi, valinnainen TMDfys-opintojakso opiskelijoiden toiveesta.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 9/2015

Lähde: TanssT, TtM (liikuntalääketiede), FT Hanna Pohjolan luento TMD-fysioterapia. Pilottikokeilu hampaan opetusklinikalla. TKHLY:n kesäluentopäivät 10.6.2015.