Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hammashoitopelkoisen äidin ksylitolikuuri ehkäisee lapsen kariesta

Hammashoitopelkoisen äidin ksylitolikuuri ehkäisee lapsen kariesta

Lääketieteen lisensiaatti Jana Olakin väitöstutkimuksen mukaan virolaisvanhempien hammashoitopelko vaikuttaa lasten suun karioitumiseen. Dentiinikariesta todettiin 42 prosentilla 2·4-vuotiaista  ja jopa 93 prosentilla 8·10-vuotiaista virolaislapsista. Lasten karieksen takana oli monen kohdalla vanhempien huonot hammashoitotottumukset, joihin vaikutti usein pelko.

Tutkituista 8·10-vuotiaista lapsista 17 % kärsi kohtalaisesta tai voimakkaasta hammashoitopelosta. Lasten hammashoitopelko liittyi osin varhaislapsuuden toistuviin lääkärikäynteihin ja aikaisempiin hammashoitokokemuksiin, mutta osin vanhempien pelko periytyi lapsille.

Lasten tilannetta pystyttiin parantamaan merkittävästi tarjoamalla vanhemmille paikkaa karieksen ehkäisyohjelmassa, joka perustui ksylitolin käyttöön. Ohjelmassa ksylitolia käyttivät äiti-lapsipareista nimenomaan äidit, ja silti myös lasten kariesta pystyttiin ehkäisemään ja kariesongelmia siirtämään vähintään kahdella vuodella. Ksylitoliohjelma vähensi merkittävästi lasten kariesta silloinkin, kun äidit kärsivät vakavasta hammashoitopelosta.

Hammashoitopelon ja karieksen yhteyttä ja yleisyyttä tutkittiin nyt ensimmäistä kertaa virolaisilla esikoulu- ja kouluikäisillä lapsilla. Karieksen esiintyvyyttä, korjaavan hammashoidon määrää ja hammashoitopelon yleisyyttä tutkittiin kahdessa virolaisryhmässä: 2·4-vuotiaiden ryhmä (n=472) ja 8·10-vuotiaiden ryhmä (n=344).  Lisäksi suomalaisen 3-vuotiaden ryhmän (n=148) avulla tutkittiin invasiivista hoitoa vaatineiden sairauksien vaikutusta hammashoitopelkoon. Lasten äideistä 120 osallistui erityiseen ohjelmaan, jossa ehkäisevää hoitoa toteutettiin ksylitolin avulla.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 13/2013

Lähde: Olak, J. Dental Health in Preschool and Schoolchildren in Relation to Dental Fear and Some Fear-Related Factors, and the Outcome of a Caries Prevention Program in Offspring of Fearful Mothers. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto; 2013.