Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hammasterveyttä kuvaava indeksi (T-Health) täydentää tietoja hampaiden terveydestä

Hammasterveyttä kuvaava indeksi (T-Health) täydentää tietoja hampaiden terveydestä

Perinteinen DMFT-indeksi kuvaa karieksen vaurioittamien hampaiden lukumäärää ottamatta huomioon sitä, ovatko nuo vaurioituneet hampaat paikattuja, reikiintyneitä tai poistettuja. T-Health -indeksi kehitettiin kuvaamaan terveen hammaskudoksen määrää hampaistossa painottamalla poistettujen, reikiintyneiden, paikattujen ja terveiden hampaiden määrät eri tavalla.

Aiemmin painot oli määrätty sattumanvaraisesti: terve hammas 1, paikattu 0,5, reikiintynyt 0,25 ja poistettu 0. Nyt tutkijat pyrkivät selvittämään mahdollisimman sopivia painoja arvioimalla painoja suhteessa koettuun suunterveyteen.

Tutkimuksessa hyödynnettiin Terveys 2000 -tutkimuksen aineistoa. Tässä tutkimuksessa mukana olivat hampaalliset tutkitut, jotka olivat osallistuneet kliiniseen suun tutkimukseen ja joista oli saatavilla haastattelutietoja demografisista tekijöistä, sosioekonomisesta asemasta, koetusta terveydentilasta sekä suunterveyteen liittyvästä käyttäytymisestä. Tutkimuksessa arvioitiin 36 erilaista tapaa painottaa terveet, reikiintyneet, paikatut ja poistetut hampaat. Näitä painotuksia arvioitiin suhteessa koettuun suunterveyteen sekä paikkaushoidon laajuuteen. T-Health -indeksiä verrattiin myös hampaiden lukumäärään, paikattujen, mutta muuten terveiden hampaiden lukumäärään (FS-indeksi) sekä DMFT-indeksiin.

Kaikki edellä mainitut hammasterveyden kliiniset indikaattorit olivat yhteydessä koettuun suunterveyteen, mutta yhteys oli voimakkain T-Health -indeksillä mitattuna. Tulos oli riippumaton indeksin painotuksista tai demografisista tekijöistä, sosioekonomisesta asemasta tai suun terveyteen liittyvästä käyttäytymisestä. T-Health -indeksin yhteys koettuun suunterveyteen oli myös voimakkaampi kuin yhteys hampaiden lukumäärään tai FS- ja DMFT-indeksiin. Tämä havainto tukee aiempia tuloksia. Tulos ei yllättänyt tutkijoita, jotka arvioivat, että T-Health -indeksi liittyy läheisemmin myönteisiin käsityksiin suunterveydestä kuin perinteisemmin käytettyihin indekseihin, jotka mittaavat lähinnä suun sairauksia.

Tärkein tulos on kuitenkin se, että indeksissä painotukset tulisi määritellä siten, että paikatulle hampaalle annetaan kaksikertainen paino verrattuna reikiintyneeseen hampaaseen ja paikatun hampaan painotus saa olla korkeintaan 0,2.  Suositellut painot ovat: terve hammas 1, paikattu 0,2 (tai 0,10), reikiintynyt 0,1 (tai 0,05) ja poistettu 0.

Tutkijat ehdottavat, että indeksiä tulisi käyttää epidemiologissa tutkimuksissa aiempien indikaattoreiden rinnalla täydentämään tietojamme hammasterveydestä. Toisin kuin DMFT-indeksissä, muutos hampaiden terveydessä näkyy T-Health -indeksissä. Kun reikiintynyt hammas paikataan, T-Health -indeksin arvo muuttuu, kun DMFT-indeksin arvo pysyy samana. Tutkijat rohkaisevat käyttämään T-Health -indeksiä syventämään ja tarkentamaan tietoa väestön hampaiston ja hampaiden terveydestä

Liisa Suominen-Taipale ja Kati Kyyrö, Suomen Hammaslääkärilehti 8/2010

Lähde: Bernabé, E., Suominen-Taipale, A. L., Vehkalahti, M. M., Nordblad, A., Sheiham, A. The T-Health index: a composite indicator of dental health. European Journal of Oral Sciences. 2009; 117:385-89.