Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Lyhentyneen hammaskaaren hoidon Käypä hoito -suositusta on päivitetty kohdennetusti

Lyhentyneen hammaskaaren hoidon Käypä hoito -suositusta on päivitetty kohdennetusti

Lyhentyneen hammaskaaren hoidon Käypä hoito -suositusta on päivitetty kohdennetusti

22.2.2019 klo 08:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/kh_suositus_banneri_1.jpg

Lyhentyneen hammaskaaren hoidon Käypä hoito -suositus on päivitetty kohdennetusti kirjallisuusviitteiden ja kolmen näytönastekatsauksen osalta. Vuonna 2013 julkaistun suosituksen kohdennettu päivitys todettiin ajankohtaiseksi syksyn 2018 aikana tehdyn systemaattisen kirjallisuushaun perusteella. Päivityksessä ei tehty suuria muutoksia sisältöön, sillä uusi kirjallisuus näytti suurelta osin vahvistavan aiempaa tutkimusnäyttöä.

Vaikka hampaiden puutos selvästi heikentää suunterveyteen liittyvää elämänlaatua, on tärkeää miettiä potilaskohtaisesti, milloin puuttuvia hampaita on tarpeen korvata. Usein päästään hyvään hoitotulokseen hoitamalla kuntoon lyhentyneen hammaskaaren jäännöshampaat ja huolehtimalla niiden toimivista purentakontakteista. Puuttuvien poskihampaiden korvaaminen ei aina ole välttämätöntä, mutta jos myös etuhampaita on menetetty, korostuu proteettisen hoidon tarve. Tällöin kyseeseen voivat tulla joko irrotettavat proteesit tai implanttikantoiset kruunut tai sillat.

Vuonna 2018 aiheesta tehty Vältä viisaasti -suositus kehottaa myös huolehtimaan siitä, että hampaiston ongelmat hoidetaan ajoissa. Siten vältytään mahdollisuuksien mukaan poski- ja välihammasalueiden poistoilta. Väli- ja poskihammas-alueen purentakontaktien säilyttäminen ja mahdollinen hampaiden korvaaminen on tärkeää erityisesti silloin, jos etualueella ei ole hammaskontakteja (avopurenta, syväpurenta tai leukojen välinen epäsuhta eli Angle II/III), hammaskaari on voimakkaasti lyhentynyt (molemmin- tai toispuoleisesti), hampaistossa on patologista hampaiden kulumista tai jos potilaalla on leukaniveliä vaurioittava sairaus.

Ritva Näpänkangas
Käypä hoito -työryhmän pj.

Marja Pöllänen
Käypä hoito -toimittaja

Päivitetty suositus on luettavissa Käypä hoito -sivustolla:  http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50094

Artikkelin tila: 
Julkinen
Ritva Näpänkangas, Marja Pöllänen
Pääkategoria: 
Alakategoria: