Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Hampaiden säännöllinen harjaus pitää sydäntaudit loitommalla

Hampaiden säännöllinen harjaus pitää sydäntaudit loitommalla

Ensimmäistä kertaa tutkittiin hampaiden harjauskertojen vaikutusta sydäntauteihin Iso-Britanniassa. Tutkimukseen osallistui lähes 12 000 aikuista. Tutkittavat osallistuivat Skotlannin terveyskyselytutkimukseen.

Tulosten mukaan suunterveys oli suhteellisen hyvä, 62 % ilmoitti käyvänsä puolen vuoden välein hammaslääkärissä ja 71 % ilmoitti harjaavansa hampaat kahdesti päivässä. Reilun kahdeksan vuoden seurannan aikana ilmeni 555 sydän- ja verisuonitautitapausta, joista 170 johti kuolemaan.

Tutkimuksessa otettiin huomioon elämäntavat, kuten tupakointi, liikunta sekä suuhygienian hoitoon liittyvät rutiinit, kuten hammaslääkärikäynnit ja hampaiden harjaus. Lisäksi tutkimuksen aliotoksessa 4 830 osallistujalle tehtiin verianalyysi. Heikko suuhygienia näkyi verikokeissa tulehdusmarkkerien kuten fibrinogeenien ja C-reaktiivisen proteiinin (CRP) kohoamisena . Molempien markkereiden tiedetään lisäävän sydänkohtausten riskiä.

Säännöllisellä hampaiden harjauksella oli merkittävä vaikutus terveyteen. Tulokset osoittivat, että henkilöillä, jotka eivät harjaa säännöllisesti hampaitaan on 70 % korkeampi todennäköisyys sairastua sydäntauteihin kuin niillä henkilöillä, jotka harjasivat hampaitaan kaksi kertaa päivässä. Hampaiden harjaamattomuus ei kuitenkaan ole yksinään niin suuri sydäntautiriskiä lisäävä tekijä kuin tupakointi tai ylipaino. Tutkijoiden mukaan lisätutkimusta vielä tarvitaan, jotta voidaan selvittää, onko havaittu yhteys suunterveydellä ja sydäntaudeilla todella kausaalinen vai vain pelkkä riskitekijä.

Kati Kyyrö, Suomen Hammaslääkärilehti 9/2010

Lähde: de Oliveira C, Watt R, Hamer M. Toothbrushing, inflammation, and risk of cardiovascular disease: Results from Scottish Health Survey. BMJ 2010; DOI:10.1136/bmj.c2451.