Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Happamat hedelmät päätyivät eroosionaiheuttajien kärkisijalle

Happamat hedelmät päätyivät eroosionaiheuttajien kärkisijalle

Happamat hedelmät päätyivät eroosionaiheuttajien kärkisijalle

31.1.2020 klo 14:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-appelsiini_ja_omena.jpg

Ruotsalaistutkimuksen mukaan lähes kahdeksalla kymmenestä aikuisesta on eroosiovaurioita hampaistossaan. Siinä missä karies ja parodontiitti ovat vähentyneet viimeisten vuosikymmenten aikana Ruotsissa, lisääntyvät eroosiovauriot jatkuvasti. Tutkimuksen mukaan päivittäinen hedelmien syönti on yksi merkittävimpiä hampaiden kuluttajia.

Ruotsalaistutkijoiden tarkoituksena oli selvittää etenkin aikuisväestön eroosiovaurioita ja niiden taustalla olevia syitä. Tutkimuksen avulla pyrittiin myös tukemaan kliinikoiden työtä mm. arvioimalla BEWE-indeksin soveltuvuutta

diagnostiikkaan. Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 830 ruotsalaisaikuista. Heille tehtiin kliininen tutkimus, jota täydennettiin sylkinäytteellä ja intraoraalikuvilla. Suurin osa eroosiovauriosta arvioitiin BEWE-indeksin avulla. Lisäksi tutkittavat vastasivat suunterveyskyselyyn ja heidän lääke- ja ruokavaliohistoriansa selvitettiin. Aineisto koostui kahdesta hyvin samantapaisesta tutkimuksesta: ensimmäinen osa (450 henkilöä) tehtiin Skånessa 2007–2008 ja toinen osa (380) Kalmarissa 2011–2012.

Tutkimuksen mukaan lähes 80 prosentilta aikuisista löytyi jonkinasteisia eroosiovaurioita ja attrition merkkejä jopa 90 prosentilta. Vakavia vauriota oli 4,6 prosentilla tutkituista. BEWE-indeksillä mitattuna miehillä oli selkeästi isompi hampaiden kulumisriski kuin naisilla, etenkin vakavampien kulumien osalta. Yli neljännekseltä tutkituista löytyi hammaskaulan vaurioita, jotka eivät johtuneet karieksesta. Ienvetäymää oli jopa 78 prosentilla.

Myös Suomessa on tutkittu erosiivista kulumista ja BEWE-indeksin soveltuvuutta diagnostiikkaan aikuisväestössä. Vuosina 2011–2012 tehdyssä tutkimuksessa tutkittiin 1 962 45–46-vuotiasta Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin kuuluvaa henkilöä.

– Heistä 75 prosentilla löytyi eroosiovaurioita hampaista ja lähes puolella oli erosiivista kulumista, joka vaatisi vähintään ennaltaehkäiseviä toimia. Vakava kuluminen oli harvinaisempaa, samoin kuin juuri julkaistussa ruotsalaistutkimuksessa. Miessukupuoli oli yhteydessä vakavaan erosiiviseen kulumiseen myös Suomessa, kertoo HLT, erikoistuva hammaslääkäri Viivi Alaraudanjoki.

Ruotsalaistutkimus ei pystynyt vastaamaan suoraan siihen, mikä hampaita kuluttaa, mutta hedelmien päivittäisellä kulutuksella näytti olevan merkitsevä yhteys kulumiseen. Päivittäinen happamien hedelmien syönti oli muun muassa limonadeja, energiajuomia ja mehuja merkittävämpi tekijä tässä tutkimuksessa.

– Hedelmät ja marjat ovat happamia, joten on ymmärrettävää, että runsas käyttö lisää eroosioriskiä. Tärkeää olisi syödä hedelmät ja marjat aterioiden yhteydessä eikä pitkin päivää, muistuttaa Alaraudanjoki.

Kuivalla suulla, tupakoinnilla, alkoholilla, nuuskalla, lääkeaineilla, ammatilla tai TMD-oireilla ei puolestaan ollut yhtyettä kulumiseen. Suomalaisessa tutkimuksessa vähäinen syljeneritys oli selkeästi yhteydessä kulumisen vakavuuteen.

Ruotsalaistutkijoiden mukaan vain harva vakava-asteisesta eroosiosta kärsivä potilas oli saanut tai muisti saaneensa informaatiota eroosiosta hammaslääkäriltä tai suuhygienistiltä. Ihmiset raportoivat useammin saaneensa informaatiota bruksauksesta ja lisäksi hampaiden harjaamisen aiheuttamasta kulumisesta.

BEWE-mittausmenetelmä näytti soveltuvan kohtalaisen hyvin aikuisväestön eroosiovaurioiden mittaamiseen noin 70 ikävuoteen asti. Iäkkäämmillä henkilöillä ei välttämättä ollut hampaita kaikissa kuudenneksissa, jolloin indeksointi ei toiminut yhtä hyvin.

Lähteet:

Gillborg S, Åkerman S, Ekberg E. Tooth wear in Swedish adults – A cross-sectional study. J Oral Rehabil 2019. Julkaistu verkossa 14.9.2019.  

Hedlund, F. Åtta av tio vuxna har erosioskador på tänderna. Tandläkartidningen 2019; 11: 98.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: