Tieto taidoksi - suun terveydeksi

eroosio

Apollonia / eroosio

Väitös: Vankien suunterveys on huono

Suurin osa vangeista tarvitsee joko ennaltaehkäisevää, korjaavaa tai parodontologista hoitoa. Lisäksi valtaosa vangeista tarvitsee vähintään ennaltaehkäisevää hoitoa purentafysiologisiin ongelmiin sekä hampaiden erosiivisen kulumisen ehkäisemiseksi. Nämä tekijät on syytä huomioida niin yksittäisen vangin hoidossa kuin suunniteltaessa vankien suun terveyspalveluita yleensäkin.

Väitös: Hampaiden erosiivista kulumista lähes puolella suomalaisista keski-ikäisistä

Väitöstutkimuksessa havaittiin, että hampaiden erosiivinen kuluminen on yleinen löydös suomalaisilla keski-ikäisillä aikuisilla. Tutkimukseen osallistui lähes 2 000 46-vuotiasta suomalaista aikuista, ja lähes puolella heistä havaittiin erosiivista kulumista, joka vaatisi vähintään ennaltaehkäiseviä toimia. Eroosio on yleistä etenkin miehillä.

Juoman viipyminen suussa edistää eroosiota

Se mitä, milloin ja miten juodaan, vaikuttaa selkeästi eroosioriskiin vahvistaa ruotsalaistutkimus. Etenkin juominen jatkuvasti aterioiden välillä, piimän ja vastaavien hapanmaitotuotteiden vähäinen käyttö ja tapa pitää juomaa suussa ennen nielaisua lisäävät eroosion riskiä selkeästi.