Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Huomioi leuan kasvu hammaspuutosten hoidossa

Huomioi leuan kasvu hammaspuutosten hoidossa

Purenta ei kehity itsenäisesti, vaan on riippuvainen ylä- ja alaleuan kasvusta. Etenkin leukojen pitkään jatkuva vertikaalinen kasvu on huomioitava synnynnäisten hammaspuutosten hoitoa ja purennan kuntoutusta suunniteltaessa.
– Hampaiden puhkeaminen jatkuu läpi elämän purennan ylläpitämiseksi, muistuttaa ylihammaslääkäri, prof. Timo Peltomäki.

Peltomäen mukaan on hyvä muistaa, että kukin hammas kasvattaa oman alveoliluunsa.
– Alveoliharjanne säilyy vain hampaan säilyessä ja purentafunktio pitää yllä alveoliharjannetta. Jos hammas menetetään, alveoliluuta voi hävitä n. 0,5 mm vuodessa. Purennan kuntoutusta suunniteltaessa, tulee pohtia millä keinoin alveoliharjanne on luotavissa.

Juuri alveoliluun säilymisen näkökulmasta maitohampaiden – etenkin hyväkuntoisten alamaitoviitosten – hyödyntäminen synnynnäisten hammaspuutosten hoidossa on perusteltua. Ongelmana voi kuitenkin olla juuren resorptio, infraokkluusio ja naapurihampaiden kallistuminen. Tutkimusten mukaan n. 20 vuoden isässä suussa olevalla maitomolaarilla on hyvä ennuste, sillä juuren resorptio vähenee, infraokkluusio ei lisäänny paljoakaan ja naapurihampaat kallistuvat vähemmän.
– Jos maitohammas säilyy pitkään, hammaslääkärin tulee huolehtia siitä, ettei vastapurija pääse ylipuhkeamaan infraokkluusiotilanteessa.

Leukojen postnataalisessa kasvussa on suuria eroja eri suuntien välillä. Leveyssuunnassa kasvu loppuu varhain (12–14 v.). Peltomäki toteaakin, ettei leveyssuunnan kasvua voida hyödyntää esim. ristipurennan korjaamisessa. Sagittaalisesti kasvu on huomattavaa: alaleuka kasvaa enemmän kuin yläleuka ja kasvojen kuperuus vähenee. Eniten kasvua ja aikaa oikomishoitoon tarjoaa vertikaalinen kasvu.
– Kun pysyvä hampaisto on 12-vuotiaana valmis, ei nuoren kasvu ole vielä päättynyt.

Tutkimusten mukaan hampaiden puhkeaminen seuraa kasvojen korkeuden muutosta. Tämän vuoksi erityisesti kasvojen vertikaalinen ikämuutos pitää huomioida implantoinnin yhteydessä.
– Potilaille on selitettävä implantin riskiä jäädä infraokkluusioon ja tämän ilmiön syytä. Implantointia tulisikin kasvun vuoksi lykätä aina mahdollisimman myöhäiseen ikään, eikä koskaan tehdä kasvukauden aikana.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 13/2015

Lähde: Ylihammaslääkäri, prof. Timo Peltomäen luento Leuan kasvu ja hoito kasvun aikana, Implantologian ja Ortodontian jaostojen yhteisseminaari Synnynnäisten hammaspuutosten hoito 9.10.2015.