Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Huonot hampaat voivat aiheuttaa tekonivelinfektion

Huonot hampaat voivat aiheuttaa tekonivelinfektion

Hampaiden saneeraus ennen tekonivelleikkausta ja tarvittaessa antibioottiprofylaksi suun hoitotoimenpiteiden yhteydessä voivat suojella vakaviltakin infektioilta, toteavat suomalaistutkijat katsauksessaan.

Endoproteesikomplikaation yleisin aiheuttaja on infektio. Elimistön puolustusmekanismien häiriinnyttyä pienikin määrä bakteereja voi aiheuttaa tulehduksen tekonivelen läheisyydessä. Tekonivelen postoperatiivisen infektion aiheuttajana voivat olla myös veriteitse leviävät hammasperäiset bakteerit. Tutkimusten mukaan infektoituneesta tekonivelestä löydetään tavallisimmin stafylokokki, erityisesti Staphylococcus aureus, mutta infektion voivat aiheuttaa myös esimerkiksi aktino- tai streptokokkibakteerit.

Ennen tekonivelleikkausta tehtävä hammastarkastus ja myös hampaattoman leuan tarkastus pyritään suorittamaan aikaisintaan kolme kuukautta ennen operaatiota. Tekonivelleikkaukseen menevien potilaiden hampaisto tulee kuitenkin tutkia hyvissä ajoin, sillä hammashoito saattaa vaatia useitakin käyntikertoja. Huonokuntoisten hampaiden kohdalla tehokkain hoito on hampaan poisto, joka pitäisi tehdä viimeistään kaksi viikkoa ennen tekoniveloperaatiota, jotta poistokuoppa ehtii epitelisoitua.

Tekonivelleikkauksen yhteydessä antibioottiprofylaksin teho on kiistaton ja sen käyttöä suositellaan. Kun potilaan yleisterveys on heikentynyt, antibioottiprofylaksi voi olla tarpeellinen myös tavallisten suun hoitotoimenpiteiden yhteydessä. Ohimenevä bakteremia voi seurata mistä tahansa hammashoitotoimenpiteestä – myös noninvasiivisesta. Tieteellinen näyttö hammashoitoa edeltävän antibioottiprofylaksin tehosta tekonivelkomplikaatioiden estossa on hyvin vähäinen. Uusilla molekyylitekniikoilla on kuitenkin pystytty osoittamaan, että tekoniveltä ympäröivästä infektoituneesta kudoksesta on löytynyt myös suun bakteereja. Suositusten (endokardiittiprofylaksisuositus ja Käypä hoito -suositus hammasperäisistä äkillisistä infektioista ja mikrobilääkkeistä) mukaan varsinkin riskipotilaiden suun invasiivisissa hoitotoimenpiteissä tulee harkita antibioottiprofylaksia ennen tekonivelleikkausta ja etenkin leikkauksen jälkeen. Uuden kansainvälisen suosituksen mukaan profylaksiharkinta kattaa riskipotilaiden koko loppuelämän.

Hampaiden ja suun hyvä hoito niin tekonivelleikkausta ennen kuin sen jälkeenkin on tärkeää infektioiden estämiseksi. Hampaiston saneerauksen lisäksi hammaslääkärin tehtävänä on ohjeistaa potilasta omahoidossa ja muistuttaa häntä hyvästä suuhygieniasta.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 3/2013

Lähde: Meurman J, Paavolainen P. Hammasperäisten tekonivelinfektioiden ehkäisy. Suomen Lääkärilehti 2013; 3: s. 139·142.