Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Huuli- ja suulakihalkiot lisäävät hammashoidon tarvetta

Huuli- ja suulakihalkiot lisäävät hammashoidon tarvetta

Huuli- ja suulakihalkiot ovat yhteydessä lasten kasvaneeseen hammashoidon tarpeeseen. Pohjois-Suomessa toteutetussa tutkimuksessa hammashoidon tarvetta havaittiin joka kolmannella 6-vuotiaalla huuli- ja suulakihalkiopotilaalla. Osuus on lähes kaksinkertainen verrattuna aiemmassa tutkimuksessa tarkasteltuihin 5-vuotiaisiin, joilla ei ollut huuli- tai suulakihalkiota.

Potilailla esiintyi varsin runsaasti kariesta, etenkin vaikeiden epämuodostumien yhteydessä. Hoidon tarvetta lisäsivät erilaiset oireyhtymät, ja restoratiivisia hoitotoimenpiteitä tehtiin enemmän pojille kuin tytöille. Hammashoidossa turvauduttiin tavanomaista useammin yleisanestesiaan.

Huuli- ja suulakihalkiot lisäävät hampaiden virheasentojen, purupintojen ongelmien ja leuan kasvuhäiriöiden riskiä. Vaikeiden epämuodostumien vaatimat kirurgiset tai ortodonttiset hoidot voivat herkistää suun pitkäksi aikaa, jolloin suuhygienian ylläpito voi tuntua epämukavalta.

Huuli- ja suulakihalkioiden esiintyvyys on suuri pohjoisessa Suomessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin 183 huuli- ja suulakihalkiopotilaan aineistoa. Potilaita oli hoidettu Oulun yliopistollisessa sairaalassa vuosina 1997·2013. Hammashoidon tarve selvitettiin kolmen ja kuuden vuoden iässä.

Tiina Lautala, Hammaslääkärilehti 10/2015

Lähde: Lehtonen V, Sándor GK, Ylikontiola LP, Koskinen S, Pesonen P, Harila V, Anttonen V. Dental treatment need and dental general anesthesics among preschool-age children with cleft lip and palate in northern Finland. Eur J Oral Sci 2015; 123(4): 254·9.