Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Säilyykö suunterveys talouskurimuksessa?

Säilyykö suunterveys talouskurimuksessa?

Apollonian Kansanterveysjaoston perinteinen kesäseminaari kokosi yli kolmekymmenpäisen osallistujajoukon aurinkoiseen Turkuun, Aurajoen rantaan. Ajankohtaisesti talousaiheisen seminaarin käynnistänyt entinen valtiosihteeri Raimo Sailas avasi Suomen tilannetta ja vaurastumisen eväitä.

Talousvaikeuksien kanssa painivassa Suomessa suurimmat säästöpaineet kohdistuvat julkiseen sektoriin, kuten terveydenhuoltoon. Leikkausten uhka ja tehostusvaatimukset eivät ole väistymässä lähitulevaisuudessakaan, sillä talous ei elvy samanlaista vauhtia kuin 1990-luvun alun laman jälkeen.
· 1990-luvun laman jälkeen toipuminen oli nopeaa. Talouden kasvuvauhti oli silloin keskimäärin neljä prosenttia. Ekonomistien mukaan sama ei ole mahdollista nyt, Raimo Sailas toteaa.
· Ikärakenne oli 1990-luvulla edullisempi: silloin meillä oli paljon työikäistä väestöä.

Työpanoksen odotetaan supistuvan 2030-luvulle saakka. Helpotusta tilanteeseen voi tuoda maahanmuutto, mikäli maahanmuuttajien työllistäminen onnistuu.

Ikääntyneiden määrä joka tapauksessa kasvaa ja suurten ikäluokkien eläköityminen kasvattaa eläkemenoja. Lisäksi hoivapalvelujen tarve tulee auttamatta lisääntymään 2020-luvulla.

Sailaksen mukaan sote-uudistuksen yhteydessä olisi tärkeää purkaa terveydenhuoltojärjestelmämme monikanavainen rahoitusjärjestelmä, jota hän pitää voimavarojen tuhlauksena. Hän myös muistuttaa Suomen kansainvälisessä vertailussa poikkeuksellisen suurista sosiaaliryhmien välisistä terveyseroista, joihin tulisi puuttua.

”Suurissa vaikeuksissa ollaan”

Tällä hetkellä julkinen talous velkaantuu 6 miljardin euron vuosivauhtia, koska tulokehitys on ollut huonoa ja työttömyys on kasvussa.
· Kestävyysvajeella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon valtion ja kuntien taloutta pitäisi tasapainottaa, jotta velkaantumiskierre katkeaisi, Sailas avaa usein toistettua käsitettä.

Kilpailukyky paranee kustannuksia pienentämällä ja tuottavuutta parantamalla. Minkälaisiin poliittisiin ratkaisuihin meillä päädytäänkin, vaikutukset kilpailukykyyn tulevat toteutumaan hitaasti.
· Kyllä tässä suurissa vaikeuksissa ollaan, Sailas summaa.

Sailas muistuttaa, että parjatulla julkisella sektorilla tehdään kuitenkin paljon tärkeää työtä.
· On absurdia sanoa, että Suomen 500 000 virkamiestä olisivat kaikki paperinpyörittäjiä, Sailas sanoo.

Tiina Lautala, Hammaslääkärilehti 11/2015

Lähde: Raimo Sailaksen luento ”Mitkä ovat Suomen ja suomalaisten vaurastumisen eväät?”. Apollonian Kansanterveysjaoston XLII kesäseminaari 10.·11.9.2015, Turku.