Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Implantit paikallaan hampaan siirrossakin

Implantit paikallaan hampaan siirrossakin

Pyrkimys nopeampaan oikomishoitoon ja parempaan lopputulokseen on johtanut implanttien käytön yleistymiseen ortodontiassa. Implantti on oikomishoidossa lähes täydellinen ankkuri, ja sitä hyödynnetään etenkin aikuisortodontiassa. Professori Pertti Pirttiniemi esitteli Apollonia Symposiumissa eri implanttityyppien käyttöä oikomishoidossa.

Mini-implantit (temporary anchorage device, TAD) on suunniteltu vain ortodonttiseen käyttöön. Ne ovat teräsrakenteisia, joten ne eivät osseointegroidu. Niiden asettaminen ja poistaminen on helppoa ja onnistuu oikojan vastaanotolla. Voima voidaan asentaa joko välittömästi, kun mini-implantti on asetettu tai viimeistään kahden viikon kuluttua asettamisesta. Mini-implantissa on ura valmiina kaarilankaa ja ligatuuraa varten, ja niitä käytetään hampaan siirron ankkurina, esimerkiksi ylipuhjenneen molaarin intrudoimisessa. Mini-implantteja voidaan käyttää myös suljettaessa avopurentaa sekä blokkien kallistamisessa sivulle, koska voima saadaan suuntautumaan tarvittaessa bukkaalisesti. Myös kokonaisia hammasryhmiä voidaan distaloida tai tuoda anteriorisesti niiden avulla.

Mini-implanttien käytön ongelmia ovat mahdollinen tulehdus ja implantin irtoaminen. Implanttia asetettaessa tulee erityisesti välttää osumista hampaisiin. Tutkimusten mukaan juurikontakti syntyy noin 30 %:n kohdalla. Kustannukset eivät sen sijaan ole suuret: proteettisen hoidon yhteydessä mini-implanteista tulee vain vähäiset lisäkustannukset. Jos hoidolla voidaan välttää ortognaattinen kirurgia, mini-implanttien käytöllä saadaan aikaan kustannussäästöjä.

Toisentyyppinen vaihtoehto on palatinaalinen ankkuri-implantti. Se valmistetaan titaanista ja niinpä se mini-implantista poiketen osseointegroituu. Osseointegraation johdosta sen ankkurointikyky on erittäin hyvä ja se mahdollistaa mini-implanttia suuremman ankkurointikapasiteetin. Tosin luutuneen implantin poistaminen hoidon jälkeen on vaikeampaa, ja tämä tulee huomioida hoidon suunnittelussa.

Kolmas ortodontiassa käytetty implanttityyppi on minilevy. Minilevyllä saavutetaan mini-implanttia tukevampi kiinnitys, ja se voidaan kiinnittää esimerkiksi zygomaan. Tukevampi kiinnitys mahdollistaa suurempien voimien käytön.

Ani Lakoma, Apollonia

Lähde: Professori Pertti Pirttiniemen luento ”Vieterillä ja vaijerilla” Apollonia Symposiumissa 12.3.2011.