Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kudosteknologia avuksi haavan paranemiseen

Kudosteknologia avuksi haavan paranemiseen

Implanttien osseointegraation onnistuminen pääsee hyvään alkuun, kun leikkaushaavan primaariparaneminen onnistuu. Haavan paranemisedellytyksiä voidaan parantaa monin keinoin, muistutti professori Hendrik Terheyden Apollonia Symposiumissa. Osa keinoista on vanhoja tuttuja, mutta uusiakin sovelluksia kehitetään.

Implanttihoitoon liittyy infektioriski, joka korostuu käytettäessä luusiirteitä hoidon mahdollistamiseksi. Suussa tehtävät toimenpiteet tehdään bakteerialueella. Bakteerikontaminaation lisäksi haavan paranemisedellytyksiin vaikuttavat leikkaustekniikka, verenkierron varmistaminen toimenpidealueella ja potilaan yleinen terveydentila. Haavan paranemisessa vallitsee katabolian ja anabolian tasapaino, jossa makrofagit ovat avainasemassa.

Epänormaalissa haavan paranemisessa haava-alue on juuttunut inflammaatiovaiheeseen. Alueella on liikaa soluja ja niiden tuottamia toksiineja. Solunulkoinen matriksi hajoaa, koska sitä suojaavia mekanismeja ei ole riittävästi. Tulehdusalueella on toksinen määrä vapaita radikaaleja, jotka reagoivat kasvutekijöiden ja solujen kanssa. Alueelle kertyy myös suuri konsentraatio elastaaseja, joilla on kyky hajottaa kaikkia proteiineja.

Miten haavan paranemisympäristöä voidaan parantaa? Bakteerien määrän vähentäminen alueella on tärkeää. Profylaktinen antimikrobilääkitys on hyvä muistaa, etenkin, jos toimenpidealueella on käytetty luusiirteitä. Sen sijaan yksinkertaisen, olosuhteiltaan ideaalin implantoinnin yhteydessä ei profylaktisen antibiootin hyödystä ole näyttöä. Luusiirteiden yhteydessä voi olla hyödyllistä käyttää patologisten proteinaasien substraattina kollageeniapplikaatiota (Bio-Gide ®), jotta potilaan omat kudokset välttyisivät proteinaasien aiheuttamilta vaurioilta. Myös amelogeniinivalmistetta (Emdogain®) voidaan käyttää lisäämään paranemisen aikana alentunutta proteoglykaanien määrää. Vierasmateriaaleja tulisi käyttää kuitenkin mahdollisimman vähän ja huolehtia kudosten riittävästä verenkierrosta. Paranemisen proliferaatiovaiheessa tuotetaan tyypin III kollageenia, joka korvautuu paranemisprosessin aikana tyypin I kollageenilla. Tähän tarvitaan riittävää määrää C-vitamiinia, ja professori Terheyden suosittelikin C-vitamiinilisän käyttöä paranemisen tukena. Nikotiini häiritsee haavan paranemista, ja sitä tulisikin välttää.

Uusia tulokkaita haavan paranemisympäristön kohentamiseen ovat kudosteknologian sovellukset. Kudosteknologia on nopeasti kehittyä alue, ja osa sovelluksista on vasta tutkimusasteella. Joidenkin teho on pystytty osoittamaan ja kaupallisiakin valmisteita löytyy jo (esim. Dyna-Graft®, Colloss®). Valmisteet ovat kuitenkin vielä kalliita. Valmisteiden riskit liittyvät ennen kaikkea eläinperäisiin ainesosiin.

Ani Lakoma, Apollonia

Lähde: Professori Hendrik Terheydenin luento  ”Molecular biology in bone healing process”Apollonia Symposiumissa 11.3.2011.