Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Implanttien komplikaatiot ovat tavallisia

Implanttien komplikaatiot ovat tavallisia

Implanttihoitojen lisääntymisen myötä peri-implantiitista on tullut kasvava ongelma hammaslääketieteessä.  Journal of Dental Research -lehdessä julkaistussa ruotsalaisessa tutkimuksessa jopa 45 prosentilla implanttihoitoja saaneista potilaista oli peri-implantiitin oireita ja 14,5 % oli diagnosoitu kohtalainen tai vakava peri-implantiitti.

Laajassa ruotsalaistutkimuksessa kartoitettiin implanttihoitojen onnistumista. Alun perin tutkimukseen oli valittu satunnaisotoksella hieman yli 4700 implanttihoitoja vuosina 2003 ja 2004 saanutta potilasta. Potilaiden tyytyväisyyttä hoitoihin oli selvitetty kyselytutkimuksella ja lisäksi oli kerätty kaikkiaan 2765 potilaan tiedot ja röntgenkuvat. Näistä 596 potilaan implantit tutkittiin kliinisesti yhdeksän vuotta implantoinnin jälkeen.

Alkuvaiheen kyselytutkimuksen mukaan suurin osa potilaista oli tyytyväisiä hoitoihin. Hammaslääkäreiden kliinisessä seurantatutkimuksessa havaittiin kuitenkin hoitojen epäonnistumisia, kuten implanttien menetystä (7,6 %), perimukosiittia, peri-implantiittia (luukato > 0,5 mm) 45 prosentilla ja vaikeaa peri-implantiittia (luukato · 2 mm) 14,5 prosentilla. Potilaat joilla oli parodontiittia sekä implantteja neljä tai enemmän oli suurempi riski implanttihoitojen epäonnistumiseen. Myös tietyt implanttimerkit, yleishammaslääkärin tekemä hoito sekä implanttien sijaintiin liittyvät tekijät lisäsivät riskiä. Tupakointi oli myös merkittävä riskitekijä.

Saman julkaisun pääkirjoituksessa pohditaan, ovatko implanttihoidot kestävää hoitoa ja milloin hammas todella kannattaa korvata implantilla. Viimeisten 30 vuoden aikana implanttihoitojen määrä on kasvanut valtavasti, ja niiden avulla on pystytty hoitamaan mm. esteettisiä ja purentaan liittyviä ongelmia. Tutkitusti implantit myös aiheuttavat suunterveyden ongelmia. Milloin siis sairas hammas pitäisi poistaa ja korvata implantilla, milloin pyrkiä säästämään? Kirjoittajat muistuttavat, että hammaslääkäri on koulutettu säästämään hampaita ja kehottavatkin ottamaan haasteen vatsaan, jos siihen on mahdollisuus.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 3/2016

Lähteet: Derks J, Håkansson J, Wennström JL, Tomasi C, Larsson M, Berglundh T. Effectiveness of implant therapy analyzed in a Swedish population: early and late implant loss. J Dent Res. 2016; 95: 44–51.
Giannobile WV, Lang NP. Are Dental Implants a Panacea or Should We Better Strive to Save Teeth? J Dent Res. 2016; 95(1): 5–6.