Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Sähkösavukkeet eivät auta tupakoinnin lopettamisessa

Sähkösavukkeet eivät auta tupakoinnin lopettamisessa

Sähkösavukkeista liikkuu paljon ristiriitaistakin tietoa. Sähkösavukkeita markkinoidaan mm. hyvänä keinona päästä eroon tupakkatuotteista. Tuoreen The Lancet Respiratory Medicine -lehdessä julkaistun meta-analyysin mukaan sähkösavukkeet eivät näytä kuitenkaan auttavan tupakoinnin lopettamisessa.

Artikkelihaku meta-analyysiä varten tehtiin PubMed:ssä 27.4.–17.6.2015 ja systemaattiseen katsaukseen valikoitui 38 artikkelia (577:stä), joissa arvioitiin yhteyttä sähkösavukkeiden käytön ja tupakoinnin lopettamisen välillä. Meta-analyysissä oli mukana 20 tutkimusta, joissa oli käytetty kontrolliryhmä, joka ei käyttänyt lopettamisen tukena sähkösavukkeita. Tutkimuksessa oli mukana henkilöistä, jotka olivat ja eivät olleet kiinnostuneet tupakoinnin lopettamisesta. Analyysisää otettiin huomioon mm. demografisia tekijöitä, aiempia yrityksiä lopettaa tupakointia ja nikotiiniriippuvuuden astetta.

Yhdysvaltalaitaistutkimuksen mukaan sähkösavukkeiden käyttäjillä oli 28 % pienempi todennäköisyys lopettaa tupakointi kuin ei sähkösavukkeita käyttävillä tupakoitsijoilla. Ero sähkösavukkeiden käyttäjien ja ei-käyttäjien välillä oli merkitsevä.

Suomessa sähkösavukkeet ovat tulossa uudistettuun tupakkalakiin, joka on menossa eduskunnan käsittelyyn nyt alkuvuodesta. Uusi laki perustuu EU:n tupakkatuotedirektiiviin, jonka tulee olla voimassa jäsenmaissa viimeistään 20.5.2016. Laki tulee täsmentämään mm. sähkösavukkeiden myyntiin, ikärajoihin ja mainontaan liittyvä kysymyksiä monin tavoin. Oletettavasti sähkösavukkeita tulee koskemaan hyvin samantapaiset rajoitukset kuin muita tupakkatuotteita, sillä sähkösavukkeiden (kehukoihin vedettävän höyryn) turvallisuudesta ei ole vielä tarpeeksi tutkittua tietoa ja esimerkiksi sähkösavukkeiden makuaineet saattavat houkutella uusia käyttäjiä.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 3/2016

Lähde: Kalkhoran S, Glantz S A. E-cigarettes and smoking cessation in real-world and clinical settings: a systematic review and meta-analysis (Abstrakti). The Lancet Respiratory Medicine. Julkaistu verkossa 14.1.2016.