Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kalsiumlisät – riski sydänterveydelle?

Kalsiumlisät – riski sydänterveydelle?

Viime vuosien tutkimuksissa on noussut esille, että liiallinen kalsiuminsaanti voi olla riski sydänterveydelle. Tuoreessa yhdysvaltalaistutkimuksessa selvitettiin 400 000 NIH-AARP Diet and Health Study -kyselytutkimukseen osallistuneen 50–71-vuotiaan henkilön kalsiuminsaantia vuosina 1995–1996 ja sen yhteyttä sydän- ja verisuonisairauksiin. Kaikkiaan 50 % iäkkäistä miehistä ja 70 % iäkkäistä naisista käytti kalsiumlisää.  Noin 12 vuoden seurantajaksolla sattui yli 11 000 sydän- ja verisuonitauteihin liittynyttä kuolemaa. Tutkimuksen mukaan kalsiumlisää saaneilla miehillä oli 1.2-kertainen riski kuolla sydän- ja verisuonitauteihin verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet kalsiumlisää. Riski liittyi erityisesti sydänsairauksiin. Tutkimuksen mukaan ruuan mukana saatu kalsium ei lisännyt riskiä. Naisten kohdalla kalsiumlisän ei havaittu lisäävän riskiä kuolla sydän- ja verisuonitauteihin.

Tutkimuksessa ei tarkasteltu esimerkiksi annoskokoja tai muiden vitamiinien vaikutusta. Tutkijat painottavatkin, että kalsiumlisien laajan käytön vuoksi mahdollisia haittavaikutuksia tulisi tutkia lisää.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 4/2014

Lähde: Xiao Q, Murphy RA, Houston DK, Harris TB, Chow W, Park Y. Dietary and Supplemental Calcium Intake and Cardiovascular Disease Mortality. JAMA Intern Med. 2013; 173: 639–646.