Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kannustimet voivat olla hyödyllisiä tupakoinnin lopettamisessa

Kannustimet voivat olla hyödyllisiä tupakoinnin lopettamisessa

Katsauksessa tiivistettiin tupakoinnin lopetuskannustimien tehokkuutta. Vaikka on olemassa todisteita kannustimien toiminnasta lyhyellä aikavälillä, vaikutukset pääasiassa häviävät pitkällä aikavälillä eikä ole saavutettu kiistattomia todisteita niiden toimivuudesta.

Elämäntapamuutokset jaetaan yksinkertaisiin (yksi toimenpide yhtenä ajankohtana) ja moniosaisiin (vaatii yritystä tietyn aikavälin ajan). Lääkityksen käyttö on esimerkki kertaluontoisesta muutoksesta terveyskäyttäytymisessä.  Kuten tupakoinnin lopetus, myös painonpudotus liikalihavuuden vähentämiseksi vaatii moniosaisia käytösmuutoksia. Katsaus painonpudotuskannusteita käsitteleviin tutkimuksiin osoitti suurempien kannustimien olevan tehokkaampia, mutta interventioiden tehokkuus laski, kun kannustin poistettiin. Kirjoittajat spekuloivat tulosten osoittavan kannustimien olevan tehokkaita yksinkertaisessa terveyskäyttäytymisen muutoksessa, muttei moniosaisessa. Johtopäätös on kuitenkin ristiriidassa huumevieroituksen kannustimien tehokkuudesta olevan vahvan näytön kanssa. Vaikka jotkut huumevieroituksen teot ovat yksinkertaisia, vaatii käytön lopettaminen moniosaista terveyskäyttäytymisen muutosta.

Poikkeus katsauksessa kuitenkin on tutkimus, jossa osallistujat saivat kannusteita tupakkavieroitusklinikalla käymisestä ja todistetusta lopettamisesta. Tutkimusryhmästä kolminkertainen määrä kävi klinikalla verrattuna kontrolliryhmään. Interventio lisäsi myös määrää, jossa osallistujat lopettivat lyhyen aikavälin seurannassa. Vaikka interventioryhmästä pienempi osa aloitti tupakoinnin uudestaan, näyttäisi suurin vaikutus olevan kahden käytösmuutoksen hyödyntämisessä. Ensimmäinen muutos oli kehote tehdä lopetuspäätös ja toinen käyttää tutkimukseen perustuvaa hoitoa. Tutkijoiden mukaan myös muut tutkimukset tukevat johtopäätöstä, että kannusteet toimivat, koska ne kannustavat tekemään lopettamisyrityksen. Tämä on tärkeää, koska monet tupakoitsijat haluavat lopettaa, mutta vain vähemmistö tupakoitsijoista yrittää sitä. Toiset tutkimukset taasen todistavat sekä käytösmuutoksen että lääkityksen tehokkuutta tupakoinnin lopettamisen edistämisessä, mutta tällaisia apukeinoja harvoin käytetään lopettamisen tukena.

Jotkut suhtautuvat skeptisesti taloudellisten kannusteiden käyttöön tupakoinnin lopettamisessa. Skeptisyyttä vahvistaa mahdollisuus valehdella tupakoinnin lopettamisesta. Toisin kuin opioidiriippuvaisten, tupakoitsijoiden ei yleensä tarvitse käydä testeissä. Muutamissa tutkimuksissa on käytetty biokemiallisia testejä lopettamisen varmistamiseksi ja kannustimen saamiseksi. Ongelma testeissä on, että tupakoimattomuus voidaan varmentaa vain muutamalta edelliseltä tunnilta, kun mitataan hiilimonoksidia tai edellisiltä päiviltä, kun mitataan kotiniinia. Lisäksi testiajankohdat sovittiin tutkimuksissa etukäteen, joka mahdollisti huijaamisen. Joten vain yllätystesteillä voidaan poistaa skeptisyyttä taloudellisten kannustimien väärinkäyttöä kohtaan.

Yksinkertaiset käytösmuutokset saattavat olla riittäviä lisäämään lopettajien määrää. Riippumatta siitä, yritetäänkö vain lopettaa vai käytetäänkö lopettamiseen apukeinoja, lisäävät molemmat pitkäaikaista tupakoimattomuutta.  Jopa marginaalisen tehokkaat interventiot ovat kustannustehokkaita, koska lopettamisen hyödyt ovat niin suuret.

Katsaus todistaa kannusteiden potentiaalisen arvon. Kansanterveydellinen prioriteetti on ymmärtää kuinka ne toimivat, selvittää ovatko edut pysyviä ja etteivät vaikutukset ole huijaamisen tulosta.. 

Kati Kyyrö, Apollonia

Lähde: Aveyard P, Bauld L. Incentives for promoting smoking cessation: What we still do not know. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Apr 13;(8):ED000027.