Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Karieskin voi edistää Alzheimerin taudin kehittymistä

Karieskin voi edistää Alzheimerin taudin kehittymistä

Karieskin voi edistää Alzheimerin taudin kehittymistä

15.3.2019 klo 12:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-vanhus_harjaa_web.jpg

Suun sairauksien ja niiden aiheuttaman tulehdustaakan yhteys Alzheimerin tautiin ja muihin muistisairauksiin vahvistui suomalaistutkimuksessa. Poikkileikkaustutkimuksen mukaan selkein yhteys oli karieksella ja suun sairauksien aiheuttamalla tulehdustaakalla.

Suun tulehdustaakan yhteyttä Alzheimerin tautiin ja muihin muistisairauksiin on tutkittu paljon viime vuosina. Tautimekanismissa systeemiset tulehdukset kasaavat proteiineja aivoihin, ja nämä proteiinikertymät heikentävät aivotoimintaa aiheuttaen muistisairautta. Tutkimuksissa on löydetty mm. yhteys parodontopatogeenien ja Alzheimerin taudin välillä.

Tuoreessa suomalaistutkimuksessa tarkasteltiin karieksen, parodontiitin, suutulehduksen sekä niiden aiheuttaman tulehdustaakan yhteyksiä Alzheimerin tautiin ja muihin muistisairauksiin. Tutkimuksessa oli mukana 170 Ikääntyneiden Hyvän Hoidon Strategia (HHS) -tutkimuksessa mukana ollutta 75-vuotiasta tai sitä vanhempaa ikäihmistä, jotka olivat tupakoimattomia ja joilla oli vähintään yksi oma hammas. Tutkimukseen valikoituneille oli tehty kliininen hammastarkastus. Tutkituista 18:lla oli Alzheimerin tauti ja seitsemällä muuntyyppinen muistisairaus. Tutkijat huomauttavat, että aineiston pienuus tulee huomioida tuloksia tulkittaessa.

Suun sairauksista karieksella oli tässä tutkimuksessa vahvin yhteys Alzheimerin tautiin ja muihin muistisairauksiin. Tutkimuksen mukaan henkilöt, joilla oli kolmessa tai useammassa hampaassa kariesvaurioita tai tulehdustaakka, sairastivat todennäköisemmin Alzheimerin tautia. Syventyneillä ientaskuilla ja parodontiitilla sekä suutulehduksella oli myös yhteys Alzheimerin tautiin, mutta yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kaikki hammassairaudet olivat vahvemmin yhteydessä Alzheimerin tautiin kuin muihin muistisairauksiin.

Vaikka suuperäisten tulehdusten merkityksestä muistisairauksiin ei ole vielä yksiselitteistä näyttöä ja kognition alenemisen tiedetään heikentävän suunterveyttä, tutkijat muistuttavat, että suunterveydestä huolehtiminen on yksi tärkeä keino estää muita sairauksia aiheuttavien systeemisten tulehdusten ja inflammaation leviäminen kehossa. 

Lähde: Tiisanoja A, Syrjälä AM, Tertsonen M, Komulainen K, Pesonen P, Knuuttila M, Hartikainen S, Ylöstalo P. Oral diseases and inflammatory burden and Alzheimer’s disease among subjects aged 75 years or older. Spec Care Dentist. 2019. Julkaistu verkossa 29.1.2019.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: