Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Keraamiset restauraatiot kestävät varsin hyvin

Keraamiset restauraatiot kestävät varsin hyvin

Tuore retrospektiivinen saksalaistutkimus tarjoaa kenties tähän asti vakainta kliinistä todistusaineistoa keraamisten siltojen, kruunujen ja osakruunujen kestävyydestä. Arvioitujen restauraatiomenetelmien kestävyys oli varsin hyvä.

Aineistona oli 34 911 CAD (computer-aided design)- tai CAM (computer-aided manufacturing) -restauraatiota, joista hammaslääkärit raportoivat 3,5 vuoden aikana 491 halkeamaa (1,4 %). Aineiston luotettavuutta lisää valmistuskeskuksen antama viiden vuoden takuu, joka motivoi raportoimaan havaituista ongelmista.

Tutkimuksessa verrattiin e.max CAD -menetelmällä tehtyjä inlay- ja onlay-täytteitä (osakruunuja) ja kruunuja, Empress CAD -menetelmällä tehtyjä inlay- ja onlay-täytteitä sekä e.max CAD on ZrO2 -menetelmällä tehtyjä siltoja ja kruunuja.

Menetelmissä havaittiin eroja restauraatiotyypin mukaan. Lyhin elinkaari arvioitiin olevan e.max CAD on ZrO2 -silloilla, joista 10 %:n ennustetaan vaurioituvan 3,9 vuodessa ja 50 %:n 30 vuodessa. Samalla menetelmällä tehtyjen kruunujen sen sijaan voidaan pääsääntöisesti odottaa kestävän potilaan eliniän (10 % vaurioituu 405 vuodessa).

E.max CAD -menetelmällä tehdyt inlay- tai onlay-täytteet kestävät paremmin (10 %:n vaurioituu 124 vuodessa [inlay] ja 30 vuodessa [onlay]) kuin Empress CAD -menetelmällä tehdyt (10 % vaurioituu vastaavasti 13/11 vuodessa). E.max CAD -kruunuista 10 %:n odotetaan vaurioituvan 21 vuodessa.

Korjatuista hampaista yhtä suuri osuus oli ylä- ja alaleuassa, eikä niissä tapahtuneiden halkeamienkaan osuuksissa havaittu eroa. Korjattujen hampaiden ja vaurioituneiden restauraatioiden osuudet hammaskaarella noudattivat myös samaa kaavaa.

Korjatuista hampaista suurin osuus (42,8 %) oli ensimmäisiä molaareja. Toisten molaarien osuus oli 25,9 % ja toisten premolaarien osuus 19,7 %. Halkeamista 42,2 % tapahtui ensimmäisissä molaareissa, 30,8 % toisissa molaareissa, 19,8 % toisissa premolaareissa.

Tiina Lautala, Hammaslääkärilehti 12/2015

Lähde: Belli R, Oetschelt A, Hofner B, Hajtó J, Scherrer SS, Lohbauer U. Fracture rates and lifetime estimations of CAD/CAM all-ceramic restorations. J Dent Res 2015; DOI: 10.1177/0022034515608187