Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Tietokoneavustettu terapia ennen toimenpidettä auttaa pelkopotilasta

Tietokoneavustettu terapia ennen toimenpidettä auttaa pelkopotilasta

Kognitiivinen käyttäytymisterapia tietokoneen äärellä juuri ennen hammaslääkärikäyntiä auttoi puolta hammashoitopelkoisista potilaista. Tähän tulokseen tulivat yhdysvaltalaistutkijat kehittäessään ja arvioidessaan tietokoneistettua terapiamuotoa.

Tutkimuksessa oli mukana 151 yliopistoklinikan pelkopotilasta (korkea hammashoitopelko). Puolelle tarjottiin terapiaa juuri ennen toimenpidettä, ja puolet tulivat hoitoon ilman edeltävää terapiaa.

Tunnin kestävässä ennakkoterapiassa tietokoneella potilaille kerrottiin ensin hammashoitopelon luonteesta. Tämän jälkeen vuorossa oli motivoiva haastattelu. Kolmanneksi pelkopotilaat saivat valita kolme kuudesta mielestään ”pahimmasta” toimenpiteestä, jotka käsiteltiin videoiden avulla. Videoilla toimenpiteet käsiteltiin kolmesta näkökulmasta: ensin hammaslääkäri ja/tai suuhygienisti kertoivat, mitä tekevät animaatioiden ja instrumenttikuvien avulla. Seuraava video käsitteli potilaiden tunnereaktioita saman toimenpiteen aikana ja kertoja opasti pelon hallintaan. Kolmas videopätkä katsoi toimenpidettä potilaan näkökulmasta ja nauhalla kahden ensimmäisen videon potilas kävi dialogia toimivista pelon hallinnan keinoista. Lopuksi potilasta kannustettiin käyttämään juuri oppimiaan taitoja omassa toimenpiteessään.

Molemmat ryhmät paransivat tuloksia kuukauden seurannassa. Pelko väheni noin puolella terapiaryhmäläisistä ja neljänneksellä verrokkiryhmäläisistä. Ennakkoterapiaa saaneiden hammashoitopelko laski merkitsevästi kaikilla käytetyillä mittareilla mitattuna. Kahdeksan kymmenestä potilaasta oli hyvin tyytyväisiä terapiaan.

Tutkijoiden mukaan tämän tyyppinen terapia voisi olla hyödyllistä etenkin hammashoitopelkoisille, sillä se voisi nopeuttaa pelkopotilaiden hoitoon pääsyä ja hankkiutumista. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että tulokseen tulee suhtautua varauksella, sillä mukana ei ollut niitä pelkopotilaita, jota eivät olleet edes hakeutuneet hoitoon.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 12/2015

Lähde: Tellez M, Potter CM, Kinner DG, Jensen D, Waldron E, Heimberg RG, Myers Virtue S, Zhao H, Ismail AI. Computerized Tool to Manage Dental Anxiety: A Randomized Clinical Trial. J Dent Res. 2015 Sep; 94 (9 Suppl): 174S–80S.