Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kipukokemus kumpuaa kulttuuritaustasta

Kipukokemus kumpuaa kulttuuritaustasta

Monimutkainen krooninen kasvojen alueen kipu koetaan erilailla eri kulttuureissa, totesivat suomalaistutkijat. Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisia ja thaimaalaisia vertaamalla, mikä rooli kulttuurisella ja etnisellä taustalla on kasvokipukokemuksessa.

Kivun kulttuurienvälisiä eroja on havaittu aiemmissakin tutkimuksissa, joiden mukaan kipukokemus näyttäisi olevan yhteydessä etniseen taustaan ja kulttuurisidonnaisiin asenteisiin. Tutkijat ovat muun muassa ehdottaneet, että yksi syy erilaiseen kipukokemukseen voisi olla sosiaalinen oppiminen. Osin taustalla voisi olla myös erilainen geeniperimä. Esimerkiksi aasialaisväestö näyttäisi olevan kipuherkempää. Myös TMD-kivun esiintyvyys näyttäisi olevan suurempi Aasiassa kuin Euroopassa. Kariesperäisen kivun jälkeen merkittävimpiä kasvokipujen aiheuttajia ovat juuri leukaniveliin ja puremalihaksiin liittyvät TMD-oireet.

Tutkimusaineisto oli koottu kahdesta erikseen kerätystä kyselytutkimusmateriaalista. Suomalaisaineisto oli peräisin vuonna 1966 syntyneiden pohjoissuomalaisten seurantaryhmästä, joista tässä tutkimuksessa oli mukana 5696 henkilöä. Thaimaalaisaineiston puolestaan muodostivat 1501 satunnaisesti valittua osallistujaa Bangkokin alueelta. Tutkijat painottavat, että aineisto perustuu vastaajien itsensä kokemaan kipuun, eikä kliiniseen tutkimukseen. On myös hyvä huomioida, että lähtökohtaisesti suomalaisten suunterveys oli väestötasolla parempi esim. kariesleesioiden määrällä mitattuna.

Tutkimuksen mukaan thaimaalaiset raportoivat herkemmin ja enemmän hammas-, suu- ja kasvokivun oireita. Kun suomalaisista vähän alle puolet raportoivat hammaskipua, thaimaalaisista kaksi kolmasosaa. Suukipua thaimaalaiset raportoivat yli kaksi kertaa useammin kuin suomalaiset. Myös kasvokipua raportoitiin thaimaalaisten joukossa merkitsevästi enemmän.

Tutkijat toteavatkin, että etnisestä taustasta johtuva erilainen tapa raportoida kipua suun ja kasvojen alueella on hyvä huomioida kliinisessä työssä.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 3/2015

Lähde: Sipilä K, Tolvanen M, Mitrirattanakul S, Sitthisomwong P, Järvelin MR, Taanila A, Anttonen V, Lahti S. Orofacial pain and symptoms of temporomandibular disorders in Finnish and Thai populations. Acta Odontol Scand. Julkaistu verkossa 23.1.2015.