Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Keratokystisessä odontogeenisessa kasvaimessa ja ameloblastoomassa ilmentyvien geenien erot selvitetty

Keratokystisessä odontogeenisessa kasvaimessa ja ameloblastoomassa ilmentyvien geenien erot selvitetty

Suomessa tehdään korkeatasoista tutkimusta, jossa selvitetään suun ja leukojen alueella esiintyvien kasvainten syntyyn johtavia geenivirheitä ja molekyylien normaalin signaalinsiirron poikkeamia. Professori Kristiina Heikinheimon tutkimusryhmän tavoitteena on löytää täsmälääkehoidon kohdemolekyylejä, joiden kautta kasvaimen kasvua voidaan estää.

Tuoreessa tutkimuksessa tutkijat vertasivat kahta yleisintä hammasperäistä kasvainta, keratokystistä odontogeenista kasvainta (KCOT) ja ameloblastoomaa. Molemmat kasvaimet esiintyvät yleensä alaleuan taka-alueella, ja molempien uskotaan saavan alkunsa hampaan epiteliaalisista soluista.
Tutkimusmateriaalina oli 27 RNA-näytettä, joista 15 oli solidi/multikystistä ameloblastoomaa ja 12 KCOT:tä. Kontrollina oli neljä normaalia limakalvonäytettä. Työryhmä analysoi ryhmien genominlaajuisen geeni-ilmentymisen eroja mikrosirumenetelmällä. Tulokset varmistettiin polymeraasiketjureaktion ja immunohistokemian avulla.

Tulosten mukaan KCOT:n geeniprofiili muistutti normaalia epiteelikudosta. KCOT:ssä yli-ilmentyneinä olivat mm. levyepiteelin erilaistumismarkkerit SPRR1A, KRTDAP ja KRT4. Myös epiteliaalisten kantasolujen ja esiastesolujen merkkigeeniä SOX2:ta havaittiin enemmän KCOT:ssä kuin ameloblastoomissa. Yli-ilmentyneitä ameloblastoomissa olivat useat varhaiset hampaan kehitykseen liittyvät epiteliaaliset geenit PITX2, MSX2, DLX2, RUNX1 ja ISL1 sekä PTHLH-hormooni, joka vaikuttaa mm. hampaan puhkeamiseen ja luun resorptioon sekä selittää osaltaan ameloblastooman invasiivisen agressiivisuuden.

KCOT ja ameloblastooma ovat erilaisia kasvaimia. Kuitenkin molemmissa ilmenee paljon hampaan varhaiseen kehitykseen liittyviä geenejä. KCOT erilaistuu keratinisoituneen levyepiteelin suuntaan. Ameloblastooma erilaistuu hammaspienasta kohti lakkivaiheista hammasta.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 3/2015

Lähde: Heikinheimo K, Kurppa KJ, Laiho A, Peltonen S, Berdal A, Bouattour A, Ruhin B, Catón J, Thesleff I, Leivo I, Morgan PR. Early dental epithelial transcription factors distinguish ameloblastoma from keratocystic odontogenic tumor. J Dent Res 2015 Jan; 94(1): 101–11.