Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kirurgisia konsepteja Pyramidista

Kirurgisia konsepteja Pyramidista

Perinteisille ortognaattis-kirurgisille tekniikoille voi löytyä vaihtoehto muun muassa distraktorihoidoista tai blokkiosteotomioista. Tohtori Albino Triaca, Klinik Pyramide Zürich, esitteli koko päivän kestäneellä Apollonia Symposiumin prekurssilla hoitokonsepteja ja leikkaustekniikoitaan.
Luentopäivä alkoi ortognaattisen kirurgian tekniikoiden esittelyllä potilastapausten muodossa. Triaca esitteli kehittämäänsä Wing-osteotomiaa, jonka avulla alaleuan osteotomioiden yhteydessä saadaan luotua esteettisesti luonnollisempi leukakulman alue. Lisäksi keskiössä olivat distraktiohoitojen mahdollisuudet erityyppisten  skeletaalisten tilanteiden hoidoissa. Viiden vuoden seurantajakson perusteella mandibulan alveolariprosessin distraktorihoito voi olla hoitovaihtoehto mandibulan sagittal split -osteotomioissa.

Iltapäiväsessiossa näimme aluksi potilastapauksia halkiopotilaiden hoidosta. Triaca keskittyi tällä kertaa sekä halkiopotilaiden nenän korjausleikkauksiin että huulen arpikorjauksiin ja pehmytkudosvolyymin hallintaan. Hän selvitti seikkaperäisesti halkiopotilaiden nenän deformiteettien problematiikkaa ja selosti yksityiskohtaisesti korjausoperaatioissa itse käyttämänsä plastiikkakirurgiset tekniikat. Halkiopotilaan ylähuulen arpi- ja volyymikorjausmenetelmiin keskityttiin syvällisesti ja esillä oli Triacan omia erikoisinstrumentteja. Näistä mainittakoon instrumentti,  jolla rasvakudosta saatiin transplantoitua hyvin atraumaattisesti haluttuun kohtaan, sekä leikkaushaavaa kontraktoivat pehmytkudokseen asetettavat levyt.

Luentopäivän kolmannessa osiossa Triaca kävi läpi alveoliharjanteen kovakudosaugmentaatioita. Kliinisten tapausten valossa läpi käytiin inlay, onlay ja sandwich tekniikat sekä distraktorien käyttö luuharjanteen augmentoinnissa. Erityisesti on mainittava potilastapaus, jossa distraktorin avulla saatiin hallitusti palautettua alaleuan korpusosa nuorelle potilaalle, jolle oli jouduttu aiemmin tekemään laaja kontinuiteettiresektio tuumorin vuoksi.

HLT, EHL Laura Lakio ja EHL Jari Mauno, Hammaslääkärilehti 5/2014

Lähde: Tohtori Albino Triacan luento New Concept Of Planning  Dento-Facial Treatment – Orthognatic surgery, augmentations and implant treatment of challenging situations Apollonia Symposiumin prekurssilla 13.3.2014.