Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kivuntunne kohtuulliseksi tietokoneohjatulla puudutuksella

Kivuntunne kohtuulliseksi tietokoneohjatulla puudutuksella

Kipu puudutuksen yhteydessä on yksi merkittävä hammaslääkäripelon syy. Erityisesti pistokset suulakeen koetaan kivuliaina. Ruotsalaistutkimuksen mukaan tietokoneohjattu johtopuudutus saattaisi vähentää kivuntunnetta ja näin myös nuorten pelkoa.

Tutkimuksessa selvitettiin kahden eri puudutusmenetelmän, perinteisen injektoinnin ja tietokoneohjatun puudutuksen (CIT, computerized injection technique using the Wand), eroja kivuntunteen kannalta. Kumpaakin puudutusmenetelmää käytettiin jokaisella potilaalla vastaavissa toimenpiteissä satunnaistetusti yläleuan vasemmalla ja oikealla puolella, jolloin potilaat toimivat itse kontrolleina. Kivuntunnetta mitattiin VAS-asteikolla. Tutkimuksessa oli mukana 28 nuorta potilasta, joille tehtiin yläleuan molemmille puolille kirurginen toimenpide. Tavallisin toimenpide oli palatinaalisesti retinoituneiden kulmahampaiden paljastus.

Tutkimuksen mukaan yläleuan tietokoneohjattu puuduttaminen AMSA- ja P-ASA-tekniikoin koettiin merkitsevästi vähemmän kivuliaaksi lyhytkestoisissa operaatioissa verrattuna perinteiseen injektointiin, erityisesti, jos potilaalle ei ollut annettu ilokaasua.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 10/2014

Lähde: Jälevik B, Klingberg G. Pain sensation and injection techniques in maxillary dento-alveolar surgery procedures in children – a comparison between conventional and computerized injection techniques (The Wand). Swed Dent J. 2014; 38(2): 67–75.