Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Korona kutisti hoivapalveluiden piirissä olevien iäkkäiden hammashoidon minimiin

Korona kutisti hoivapalveluiden piirissä olevien iäkkäiden hammashoidon minimiin

Korona kutisti hoivapalveluiden piirissä olevien iäkkäiden hammashoidon minimiin

19.2.2021 klo 06:00

Iäkkäiden hoivapalvelu- ja kotihoitopotilaiden keskuudessa hammashoitoa saaneiden määrä väheni yli 80 prosenttia COVID-19-epidemian rajoitusten myötä verrattuna vuoteen 2019, kertoo ruotsalainen rekisteritutkimus. Tutkijat arvioivat hoitovelan vaikuttavan pitkälle tulevaisuuteen.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten COVID-19-epidemia ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat vaikuttaneet jokapäiväisissä toimissaan avuntarpeessa olevien ja pitkäaikaishoidossa asuvien ikäihmisten hammashoitopalveluihin. Aineisto kerättiin iäkkäiden hammashoitoon erikoistuneelta klinikalta, joka tarjoaa vuosittain suun terveydenhoidon palveluja noin 4 000 ikäihmiselle paikan päällä klinikalla ja lisäksi noin ­
2 000:lle pitkäaikaishoivan asukkaalle heidän luokseen vietävänä mobiiliyksikön palveluna.

Tutkimus osoitti, että laitoshoidossa ja jatkuvassa avuntarpeessa olevien ikäihmisten hammashoitopalvelut heikkenivät merkitsevästi COVID-19-epidemian aikana verrattuna vuoteen 2019. Tammi-maaliskuussa 2020 potilasmäärät vähenivät vajaalla viidenneksellä ja loppukeväästä lähes 85 %. Iäkkäiden luo vietävät hammashoitopalvelut keskeytettiin kokonaan. Vuoden 2020 alkupuoliskolla tehdyn tutkimuksen tulokset projisoitiin loppuvuoteen, ja näin saadun arvion mukaan joulukuuhun 2020 mennessä hoidettuja potilaita oli yli 80 % vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Vain päivystyspotilaiden määrän oletettiin hieman kasvavan loppuvuotta kohden.

– Ruotsin luvut ovat pysähdyttäviä, varsinkin kun rajoitustilanteen tiedetään jatkuvan suun terveyspalvelujen osalta. Suomesta ei ole vastaavia lukuja, mutta vierailurajoitukset ainakin tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa koskevat myös hammashoidon käyntejä. Esimerkiksi suuhygienistit voivat käydä siellä hyvin rajoitetusti, lähinnä jonkin suun ongelman takia, toteaa HLT Kaija Komulainen.

Tutkijoiden mukaan erityisesti juuri tämän haavoittuvassa asemassa olevan potilasryhmän kohdalla suun terveydenhoidon palvelujen supistuminen voi johtaa hyvinkin haastaviin suunterveysongelmiin, vaativan päivystysluontoisen hoidon lisääntymiseen ja jopa sairaalahoitoihin. Suun päivittäishoito on pandemiatilanteessa lähes kokonaan hoivapalvelujen oman henkilöstön varassa. Tilanne korostaa yhteistyön tärkeyttä suun terveydenhuollon kanssa ja tarvetta kehittää sitä.

Samalla ruotsalaistutkimus osoittaa, että tämän ikäihmisten suun terveydenhoidon palveluihin erikoistuneen klinikan taloudellinen tilanne heikkeni merkittävästi kevään 2020 aikana, ja ennusteet loppuvuodelle olivat samansuuntaiset. Ennusteissa tulojen arvioitiin laskevan jopa yli 90 % verrattuna edelliseen vuoteen, vaikka laskelmissa huomioitiin myös pienentyneet laboratorio- ja materiaalikustannukset.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 3/2021

Lähde: Lundberg A, Hillebrecht AL, McKenna G, Srinivasan M. COVID-19: Impacts on oral healthcare delivery in dependent older adults. Gerodontology 2020. Julkaistu verkossa 10.11.2020. doi: 10.1111/ger.12509.

Uutisen asiantuntija­tarkastajana on toiminut HLT Kaija Komulainen.

Artikkelin tila:
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria:
Kainalojutun teksti: