Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Krooniseen sivuontelotulehdukseen helpotusta ksylitolihuuhtelusta

Krooniseen sivuontelotulehdukseen helpotusta ksylitolihuuhtelusta

Ksylitolin antibakteerisille ominaisuuksille ollaan löytämässä uutta käyttöä tulehdusoireiden hoidossa. Yhdysvaltalaisen pilottitutkimuksen mukaan ksylitolihuuhtelu puree tehokkaammin krooniseen sivuontelotulehdukseen kuin suolaliuoshuuhtelu.

Ksylitolin antibakteerisen ominaisuuden katsotaan perustuvan sen kykyyn lisätä elimistön omaa bakteerienvastaista toimintaa. Tutkimuksissa on saatu lupaavia tuloksia ksylitolin vaikutuksista kroonisiin bakteeritulehduksiin. Tähän perustuen tutkijat halusivat selvittää, voiko nenän ksylitolihuuhtelu lieventää kroonisen sivuontelotulehduksen oireita ja kuinka ksylitolihuuhtelua siedetään. 

Pienessä pilottitutkimuksessa ksylitolihuuhtelun tehoa verrattiin suolaliuoksen vaikutuksiin. Tutkimukseen osallistuneet, kroonista sivuontelotulehdusta sairastavat henkilöt (n=20) olivat käyneet läpi leikkaushoidon ja lisäksi heillä ei saanut olla esimerkiksi bakteeritulehduksia tutkimuksen aikana. Kukin koehenkilö valmisti suola- ja ksylitolihuuhteluliuokset (5 %) ohjeiden mukaan, ja käytti kutakin huuhtelua kymmenen päivän ajan kolmen päivän välillä. Osa huuhteli ensin suolaliuoksella ja osa ksylitolilla. Tulokset mitattiin Sino Nasal Outcome Test 20:ä (SNOT-20) käyttäen huuhtelujaksojen alussa ja lopussa. Lisäksi koehenkilöt täyttivät kyselytutkimuksen VAS-janoja. Lopussa tutkijoilla oli käytössään 15 henkilön testitulokset.

Tutkimus osoitti, että ksylitolihuuhtelu paransi SNOT-20-testin tuloksia merkitsevästi enemmän kuin suolaliuos. Yhdeksällä henkilöllä oireet vähenivät enemmän ksylitolilla kuin suolaliuoksella. Kolmella suolaliuos antoi paremman tuloksen ja lopuilla oireet pysyivät samoina kummankin huuhtelujakson aikana. Vaikka ksylitolin ja suolaliuoksen vaikutuksella oli merkitsevä ero, oli se kuitenkin suhteellisen pieni.

Tutkimuksen mukaan veteen sekoitettu ksylitoli on myös hyvin siedettyä. Kolme koehenkilöä antoi negatiivista palautetta ksylitolista, muun muassa sen makeudesta. Myös kahdella heistä ksylitolihuuhtelu tuotti kuitenkin paremman tuloksen kuin suolaliuos SNOT-20-testin mukaan. Yhdellä henkilöllä ksylitoliliuos aiheutti lievää kirvelyä, joka kuitenkin loppui nopeasti.

Pidemmät nenähuuhtelujaksot ja isompi otos jatkotutkimuksissa voisivat valottaa lisää ksylitolihuuhtelun kliinistä merkitystä.

Annika Nissinen, Apollonia

Lähde: Weissman JD, Fernandez F, Hwang PH. Xylitol nasal irrigation in the management of chronic rhinosinusitis: a pilot study. Laryngoscope. 2011 Nov; 121(11): 2468–72.