Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Kroonisten suuinfektioiden hoito ennen kantasolusiirtoa ei ehkä välttämätöntä

Kroonisten suuinfektioiden hoito ennen kantasolusiirtoa ei ehkä välttämätöntä

Kroonisten suuinfektioiden hoito ennen kantasolusiirtoa ei ehkä välttämätöntä

31.1.2020 klo 13:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-solut.jpg

Kroonisilla hammasperäisillä infektioilla ei vaikuta olevan yhteyttä kantasolusiirtopotilaan riskiin kuolla tai sairastua vakavaan infektioon puolen vuoden kuluessa siirrosta, osoittaa tuore tutkimus.

Helsingin yliopiston ja yliopistollisen sairaalan sekä Baselin yliopiston ja yliopistollisen sairaalan yhteisessä tutkimuksessa selvitettiin, onko suun infektioilla yhteyttä kantasolusiirtohoitojen jälkeiseen kuolleisuuteen ja infektiokomplikaatioihin.

PLOS ONE -lehdessä julkaistun tutkimuksen aineisto koostui potilaista, joista 341 oli saanut allogeenisen ja 125 autologisen kantasolusiirron. Kaikille potilaille oli ennen kantasoluhoitoa tehty kliininen ja radiologinen hammaslääketieteellinen tutkimus.

Kantasolusiirron saaneista potilaista 51 kuoli kuuden kuukauden kuluessa siirrosta. Ennen kantasolusiirtoa tehdyssä tarkastuksessa havaitut suun infektiopesäkkeet, puuttuvien tai paikattujen hampaiden lukumäärä tai hampaiden kiinnityskudossairaus eivät olleet yhteydessä potilaiden eloonjäämiseen. Suun infektiopesäkkeillä tai infektioilla ei myöskään ollut yhteyttä kuuden kuukauden kuluessa siirron jälkeen esiintyneisiin sairaalahoitoa vaatineisiin infektioihin tai veriviljelyllä todettuun bakteremiaan.

Tutkijoiden mukaan potilaille hoidon aikana annettu pitkäkestoinen ja laajakirjoinen antimikrobihoito todennäköisesti ehkäisi kroonisten hammasperäisten infektioiden leviämisen.

Tutkijat korostavat, että tuloksia ei voi yleistää muihin potilasryhmiin – etenkään pään ja kaulan alueen syöpää sairastavien potilaiden tai sydänläppä- tai keinonivelpotilaiden hoitoihin. Näissä sairauksissa hammasperäisten infektiopesäkkeiden hoito hyvissä ajoin on aina perusteltua.

– Näiden tulosten perusteella näyttää siltä, ettei ennen kantasolusiirtoa tarvitse ryhtyä perinpohjaisiin toimenpiteisiin kroonisten suun infektioiden hoitamiseksi, vaan tämä hoito voidaan lykätä tehtäväksi vasta kantasolusiirron jälkeen, toteaa artikkelin ensimmäinen kirjoittaja, LL, HLT, patologiaan erikoistuva lääkäri Matti Mauramo Helsingin yliopiston tiedotteessa.

Lähde: Helsingin yliopiston tiedote Kroonisten hammasperäisten infektioiden radikaali hoito ennen kantasolusiirtoa ei välttämättä ole tarpeen. Julkaistu 3.1.2020.

Alkuperäistutkimus: Mauramo M, Grolimund P, Egli A, Passweg J, Halter J, Waltimo T. Associations of oral foci of infections with infectious complications and survival after haematopoietic stem cell transplantation. PLOS ONE 2019. Julkaistu verkossa 18.12.2019.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Laura Kimari
Pääkategoria: 
Alakategoria: