Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Ksylitoliliuos ehkäisi tehokkaasti pikkulasten kariesta

Ksylitoliliuos ehkäisi tehokkaasti pikkulasten kariesta

Suomalaistutkimuksessa testattiin ksylitolin käyttöä pikkulasten karieksen ehkäisyssä uudella tavalla. Turun yliopiston ja Uudenkaupungin terveyskeskuksen hammashoitoloiden vuosina 2002–11 toteuttamassa tutkimuksessa pikkulasten vanhemmat sivelivät kerran tai kahdesti päivässä lastensa puhjenneiden maitohampaiden pinnat 45-prosenttisella ksylitoliliuoksella. Sively tehtiin hampaiden pesun jälkeen ja aloitettiin lasten ollessa 6–8 kuukauden ikäisiä. Sitä jatkettiin noin 3 vuoden ikään saakka (hoidon keskikesto 26–28 kk). Sivelyyn käytettiin puuvillatikkua (Q-tip) tai lasten hammasharjaa. Laskennallinen keskimääräinen ksylitoliannos päivässä oli 13,5 mg hammasta kohti.

Seitsemän vuoden iässä 80:n ksylitolihoitoa saaneen lapsen maitohampaiden kariestietoja verrattiin samanikäiseen kontrolliryhmään (n = 90), joka ei ollut saanut ksylitolihoitoa mutta jonka hammashoitohistoria ei muutoin eronnut koeryhmästä. Koeryhmän lapsilla kiille- ja dentiinikarieksen esiintyvyys oli merkitsevästi (P < 0,001) pienempi kuin verrokeilla (suhteellinen riski hoidetuilla lapsilla 2,1 ja verrokeilla 4,0; 95 %:n luottamusvälit 1,42–3,09 sekä 2,01–7,98). Ryhmissä alkoi näkyä merkittäviä eroja jo noin 2-vuotiaana. Ksylitolihoito pienensi myös hampaan paikkaamisen suhteellista riskiä (95 %:n luottamusvälit 7-vuotiaana olivat 11,86 sekä 6,36–22,10; P < 0,001). Ksylitolihoito suojasi eniten molaarien okklusaalipintoja, ja erityisesti pojat näyttivät hyötyvän hoidosta.

Laura Kimari, Hammaslääkärilehti 3/2014

Lähde: Mäkinen K, Järvinen KL, Anttila CH, Luntamo LM, Vahlberg T. Topical xylitol administration by parents for the promotion of oral health in infants: a caries prevention experiment at a Finnish Public Health Centre. Int Dent J 2013; 63(4): 210–24.