Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontobakteeri aistii isäntänsä tulehdustilaa

Parodontobakteeri aistii isäntänsä tulehdustilaa

Turun yliopiston biokemian alan väitöstutkija Annamari Paino on löytänyt ensimmäisenä maailmassa ihmisen tulehduksenvälittäjäainetta bakteerin sisältä tutkiessaan aggressiivisen parodontiitin bakteeria. Tähän saakka on tiedetty, että bakteerit voivat sitoa tulehduksenvälittäjäainetta, mutta mekanismi on ollut tuntematon.

Tutkimuksen mukaan hampaiden kiinnityskudosten infektioalueilla esiintyvä Aggregatibacter actinomycetemcomitans -bakteeri pystyy sitomaan tulehduksen kannalta keskeistä välittäjäainetta, interleukiini(IL)-1·:taa. Tulehdusvälittäjäaine aiheutti tutkitulla bakteerilajilla bakteerimassan kasvua ja laski sen aineenvaihduntaa. Lisäksi tutkimuksissa tunnistettiin IL-1·:n kanssa vuorovaikuttava bakteeriperäinen solukalvon proteiini. Tulokset viittaavat siihen, että suun bakteeri pystyy aistimaan isäntänsä tulehdustilaa.

Tutkimuksen mukaan bakteerilaji saattaa puolustautua isäntänsä tuhoamismekanismeilta lisäämällä bakteeriyhdyskuntaa peittävän suojakerroksen määrää aistittuaan tulehdusperäisiä yhdisteitä. Lisäksi bakteerin kyky sitoa IL-1·:taa saattaa häiritä isännän tulehdusreaktion aloitusta ja siten osaltaan selittää nopeiden kudostuhoaaltojen ja tulehduksettomien jaksojen vuorottelua vaikea-asteisessa parodontiitissa.

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että suun bakteereilla on yhteys sydän- ja verisuonitautien tautitiloihin. Painon mukaan bakteerin IL-1· aistimisen mekanismi pitää selvittää jatkotutkimuksissa yksityiskohtaisesti, jotta uusien löydösten pohjalta voitaisiin mahdollisesti ryhtyä etsimään ja kehittämään hoitokeinoja parodontiittiin.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 2/2014

Lähde: Paino, A. Virulence properties of Aggregatibacter actinomycetemcomitans biofilm and characterisation of its putative cytokine exploitation. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto; 2014 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5603-6  ja Turun yliopiston väitöstiedote Suun bakteeri aistii isäntänsä tulehdustilaa 2.1.2014.