Ajankohtaista

Apollonia / Tiedeuutiset / Ksylitolipurukumin pureskelu kurittaa kariesta

Ksylitolipurukumin pureskelu kurittaa kariesta

Päivittäisestä ksylitolipurukumin käytöstä voisi olla hyötyä muun muassa niille, joilla on aktiivisia alkavia kariesvaurioita sileillä hampaan pinnoilla. (Kuva: iStock)

Ksylitolipurukumin käyttö vähensi karieksen ilmaantumista niillä lapsilla, joilla oli paljon tai kohtalaisesti kariesvaurioita tutkimuksen lähtötilanteessa. Ksylitolimakeisten osalta vaikutusta ei voitu osoittaa. Näin kertoo European Archives of Paediatric Dentistry -lehdessä julkaistu ksylitolikatsaus.

Ksylitolilla tehtyjen kariestutkimusten näytöstä on väännetty peistä pitkään. Julkaisuja ksylitolin edullisista vaikutuksista suunterveyteen on kuitenkin runsaasti. Aiemmille systemoiduille katsauksille valikoidut inkluusio- ja ekskluusiokriteerit ovat johtaneet hyvin erilaisiin loppupäätelmiin ksylitolin kariesta ehkäisevistä vaikutuksista. Katsaukset ovat kuitenkin olleet yksimielisiä siitä, että ksylitoli vähentää mutans streptokokkien ja plakin määrää.

Nyt tehty systemaattinen katsaus arvioi ksylitolipurukumien ja -makeisten kariesta ehkäisevää vaikutusta lapsilla ja nuorilla. Katsauksessa oli mukana 15 artikkelia, joista yhdeksässä artikkelissa tutkittiin purukumeja, viidessä ksylitolimakeisia ja yhdessä molempia. Katsaukseen otettiin mukaan ennen vuotta 2023 julkaistut satunnaistetut tai kontrolloidut kliiniset tutkimukset.

Kaikissa kymmenessä purukumitutkimuksessa ksylitolin käyttö vähensi tilastollisesti merkitsevästi kariesvaurioiden ilmaantumista verrattuna polyolipurukumin käyttöön tai tilanteeseen, jossa ksylitolia ei käytetty lainkaan. Vaikutus oli kliinisesti merkitsevä, kun kariesvaurioita oli lähtötilanteessa paljon tai kohtalaisesti.

– Meillä oli uusi näkökulma, mikä näkyy tuloksissa. Jos tutkittavilla on kariesta tutkimuksen alkuvaiheessa eli karieksen vähenemistä voitiin tutkia, ja päivittäinen ksylitoliannos on tarpeeksi iso eli 5 g tai enemmän, ksylitolipurukumi ehkäisee kariesta, kiteyttää dosentti Eva Söderling.

Ksylitolin kyvyssä estää tai vähentää karieksen lisääntymistä pysyvissä hampaissa oli suurta vaihtelua eri tutkimusten välillä, mutta tulokset puolsivat johdonmukaisesti ksylitolipurukumin käyttöä. Näyttäisi myös siltä, että ksylitolipurukumi ehkäisee kariesta paremmin kuin kontrollina käytetty polyoli- tai sorbitolipurukumi. Tämä viittaisi siihen, että ksylitolipurukumin vaikutus on ksylitolille spesifinen eikä perustu pelkästään pureskelun lisäämään syljen eritykseen. Polyoli-, sorbitoli- ja ksylitolipurukumien eroista tarvitaan vielä lisää tutkimusta.

Viidessä kuudesta tutkimuksesta, joissa tutkittiin ksylitolimakeisten vaikutusta, ei havaittu karieksen vähenemistä riippumatta siitä, minkälainen kariestilanne suussa oli tutkimuksen alussa. Tutkijat huomauttavat kuitenkin, että ksylitolimakeisten vaikutusta olisi tärkeä tutkia lisää erityisesti potilailla, joilla on suuri kariesriski.
Tutkijoiden mukaan päivittäisestä ksylitolipurukumin käytöstä voisi olla hyötyä muun muassa niille, joilla on aktiivisia alkavia kariesvaurioita sileillä hampaan pinnoilla.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 4/2024

Lähde: Pienihäkkinen K, Hietala-Lenkkeri A, Arpalahti I, Söderling E. The effect of xylitol chewing gums and candies on caries occurrence in children: a systematic review with special reference to caries level at study baseline. Eur Arch Paediatr Dent 2024: Mar 2. doi: 10.1007/s40368-024-00875-w. Julkaistu verkossa 2.3.2024.