Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Lähes miljardi ihmistä potee uniapneaa

Lähes miljardi ihmistä potee uniapneaa

Lähes miljardi ihmistä potee uniapneaa

4.10.2019 klo 13:00

Tuore tutkimus maalaa hyvin synkän kuvan obstruktiivisen uniapnean maailmanlaajuisesta esiintyvyydestä: arvioiden mukaan lähes miljardilla aikuisella on jonkinasteinen uniapnea. Keskivaikeasta tai vaikeasta uniapneasta, johon suositellaan hoitoa, kärsii lähes 425 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen uniapnean maailmanlaajuista prevalenssia selvittäneen kirjallisuuskatsauksen pohjana olivat PubMed:sta ja Embase:sta huhtikuussa 2017 haetut artikkelit. Uniapnea määriteltiin American Academy of Sleep Medicinen 2012 -kriteeristön mukaan AHI-apnea/hypopneaindeksillä raja-arvon ollessa 5 tai enemmän tapahtumia tunnissa. Niiden maiden osalta, joista objektiivinen tutkimustieto puuttui, arvio laskettiin tarkoitusta varten luodun algoritmin avulla. Katsauksen mukaan tutkimustietoa obstruktiivisen uniapnean maailmanlaajuisesta esiintyvyydestä on saatavilla niukasti, ja mukaan valikoitui 17 tutkimusta, jotka käsittelivät 16 maata. Tutkijat myös muistuttavat, että 193 maan osalta esiintyvyysarviot perustuvat 16 maan tietoihin, ja virheiden mahdollisuus on olemassa.

Katsauksen mukaan arviolta 936 miljoonalta 30–69-vuotiaalta aikuiselta löytyy oireellinen tai oireeton obstruktiivinen uniapnea. Reilusti yli 400 miljoonaa ihmistä kärsii hoitoa vaativasta keskivaikeasta tai vaikeasta uniapneasta (AHI ≥ 15). Tutkijoiden mukaan esiintyvyysluvut ovat todennäköisesti todellisuutta pienemmät, sillä mukana olivat vain tietyn ikäiset aikuiset, ja uniapnea määriteltiin aiempaa tiukemman vuoden 2012 kriteeristön mukaan.

Tutkijat havaitsivat, että alueelliset erot esiintyvyydessä olivat suuria. Suurimmat esiintyvyysluvut olivat Kiinassa, jota seurasivat Yhdysvallat, Brasilia ja Intia. Joillakin alueilla esiintyvyys oli yli 50 %.

Uniapnean esiintyvyystutkimukset osoittavat selkeää kasvavaa trendiä. Syiksi tutkijat arvioivat muun muassa ylipainon lisääntymistä sekä väestön ikääntymistä globaalisti. Molemmat tekijät lisäävät tutkitusti obstruktiivisen uniapnean riskiä. Lisäksi kroonisten sairauksien kasvava taakka voi näkyä myös uniapnean lisääntymisenä. Tutkijat arvioivat myös etnisten ja anatomisten tekijöiden vaikuttavan uniapnean esiintyvyyteen: Kiinassa, jossa uniapnea oli hyvin yleistä, kasvojen rakenne saattaa olla yhteydessä kaventuneeseen ylähengitystiehen.

Tutkimusten mukaan uniapnea toimii hyvänä terveysmittarina: sairaus linkittyy useisiin kroonisiin kansantauteihin. Terveyspalveluiden ympäri maailmaa tulisi löytää hyviä uniapnean hoitostrategioita, jolloin sairaustaakka voisi vähentyä laajemminkin. Uniapnean ennaltaehkäisy on merkittävää jo terveystaloudellisistakin syistä.

Tutkijat muistuttavatkin tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen diagnostiikan ja terveyspalveluiden tarpeesta. Sairaus tarvitsee myös näkyvyyttä, jotta hoidontarpeeseen osataan kiinnittää huomiota.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 11/2019

Lähde: Benjafield AV, Ayas NT, Eastwood PR, Heinzer R, Ip MSM, Morrell MJ. ym. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respir Med 2019 Aug; 7(8): 687–698.

Vinkin uutiseen on antanut Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen ortodontian professori Timo Peltomäki.

Artikkelin tila:
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: