Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Limakalvojen hermosäikeiden neuropatia polttaa suussa

Limakalvojen hermosäikeiden neuropatia polttaa suussa

Suomalaistutkijoiden mukaan primaarisen suupoltteen taustalta löytyy suun limakalvojen hermosäikeiden vaurio, joka sopii paikalliseen ohutsäieneuropatiaan. Primaarinen suupolteoireyhtymä (burning mouth syndrome, BMS) on krooninen suun limakalvojen polttava tai kirvelevä kipu, johon ei löydy syytä kliinisessä tutkimuksessa. Sairauden patofysiologia on ollut pitkään arvoitus tutkijoille. Viime aikoina on tutkittu mm. suupoltepotilaiden tuntohermoston toimintaa ja tutkimuksissa havaittu, että suupolte voi olla neuropaattista kipua.

Tuoreen suomalaisen pilottitutkimuksen tavoitteena oli tutkia suupoltepotilaiden limakalvojen hermotusta ja selvittää, ovatko paikalliset vai laajemmat ääreishermoston muutokset vaikuttamassa suupoltteen syntyyn. Tutkimuksessa kielen pinnan intraepiteliaalisten hermosäikeiden tiheys tutkittiin kymmeneltä kansainvälisten kriteerien mukaan määritellyn suupoltepotilaan kielibiopsiasta. Näytteitä verrattiin 19 kadaverinäytteeseen, joista kuuden tiedettiin sairastaneen diabetesta elinaikanaan. Kaikki tutkittavat olivat naisia ja kuuluivat samaan ikäryhmään. Lisäksi suupoltepotilaita ja 10 tervettä verrokkia tutkittiin tarkkojen neurofysiologisten ja psykofyysisten testien avulla.

Tutkimuksen mukaan suupoltepotilailla oli merkitsevästi vähemmän intraepiteliaalisia hermosäikeitä kuin verrokkiryhmäläisillä, ja hermosäietiheys oli myös pienempi kuin diabeetikoilla. Syvemmällä kielen epiteelin alaisella alueella hermosäikeiden määrä ei eronnut potilasryhmien välillä. Suurimmalla osalla (9/10) suupoltepotilaista oli merkkejä myös yleisemmästä ääreishermoston toimintahäiriöstä ala- tai yläraajoissa. Jokaisella suupoltepotilaalla oli poikkeavuuksia kielihermon hermotusalueen kvantitatiivisissa tuntokynnysmittauksissa (kuuma-kylmä). Tutkittaessa räpäysheijastetestillä alaleuan tuntohermon paksuja Aß-säikeitä suupoltepotilailla oli ryhmätasolla pidemmät viipymät kuin terveillä verrokeilla.

Tutkijoiden mukaan näyttäisi siltä, että suun limakalvojen ohuiden A·– ja C-säikeiden neuropatialla on merkittävä osuus primaarin suupoltteen patofysiologiassa. Tutkimuksessa käytetyllä neurofysiologisella diagnostiikalla pystyttiin sulkemaan taustalta pois kolmoishermorungon paikalliset vauriot, joihin liittyvä hermokipu voi matkia suupolteoireyhtymää kliinisessä tutkimuksessa. Suupolteoireyhtymän syntyyn voivat vaikuttaa myös muut samanaikaiset hermoston korkeampien tasojen toiminnan häiriöt, erityisesti laskevan dopamiinivälitteisen jarrujärjestelmän heikkous, joita on aiemmin todettu suupoltepotilailla.

Lisääntyvä tieto neuropatioiden vaikutuksesta suupoltteen synnyssä auttaa ammattilaisia potilaan hoidossa ja haastavien tapausten eteenpäin ohjauksessa.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 4/2016

Lähde: Puhakka A, Forssell H, Soinila S, Virtanen A, Röyttä M, Laine M, O Tenovuo, Teerijoki-Oksa T, Jääskeläinen SK. Peripheral nervous system involvement in primary burning mouth syndrome – results of a pilot study. Oral Dis. Julkaistu verkossa 4.2.2016. DOI: 10.1111/odi.12454