Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Lyhytkin säännöllinen sokerikuuri heijastuu pitkälle

Lyhytkin säännöllinen sokerikuuri heijastuu pitkälle

Jo parin kuukauden säännöllinen altistuminen sakkaroosipurukumille voi lisätä karieksen riskiä vuosiksi eteenpäin, jos lasten syljen mutans streptokokki -pitoisuus on korkea. Lasten säännöllisillä lääkekuureilla voi olla vastaava vaikutus maitohampaisiin, koska lasten lääkkeet sisältävät usein sakkaroosia, muistuttavat tutkijat.

Varhainen mutans streptokokki kolonisaatio ja runsas sokerin syönti lapsena aiheuttavat riskin saada kariesvaurioita. Tutkijat halusivat selvittää, minkälaisia vaikutuksia lyhytaikaisesta, mutta säännöllisestä sakkaroosi- tai ksylitolialtistumisesta on maitohampaille.

Tutkimusryhmänä käytettiin päiväkoti-ikäisiä lapsia, joiden avulla alkuperäistutkimuksessa selvitettiin ksylitolipurukumin vaikutusta lasten akuutin välikorvantulehdusten ehkäisyssä. Tutkimuksessa (n=306) koeryhmän lapset käyttivät säännöllisesti 5 kertaa päivässä ksylitolilla makeutettua purukumia kahden kuukauden ajan; kontrolliryhmän lapset käyttivät vastaavasti sakkaroosipurukumia. Sakkaroosialtistamisen vuoksi kunkin lapsen hampaat haluttiin tarkastaa 18 kuukauden päästä koejaksosta ja tuolloin karieksen esiintymisessä ei huomattu merkitsevää eroa koe- ja kontrolliryhmän välillä.

Alkuperäistutkimuksessa lapsilta mitattiin tutkimuksen alussa mutans streptokokkien (sm) pitoisuus syljestä: korkeaksi tasoksi katsottiin · 105 CFU/ml ja matalaksi < 105 CFU/ml. Nyt tehdyssä käytäntöön perustuvassa tutkimuksessa lapset jaettiin alaryhmiin sakkaroosi- tai ksylitolipurukumin käytön ja lisäksi syljen sm-pitoisuuden mukaan.  Alkuperäistutkimuksessa kerättyjen tietojen lisäksi lasten hammashoitotiedoista poimittiin kaikki maitohampaiden kariesvaurioihin liittyvä tieto 12 vuoden ikään asti.

Tutkimus osoitti, että sakkaroosipurukumia käyttäneillä lapsilla, joilta mitattiin tutkimuksen alussa korkea sm-pitoisuus syljestä, maitohampaiston ensimmäisten ja toisten poskihampaiden sekä yläleuan etuhampaiden kariesvapaa aika lyheni merkitsevästi. Myös syljen sm-pitoisuus lisääntyi enemmän ja aleni vähemmän tarkastelujakson aikana sakkaroosiryhmässä kuin ksylitoliryhmässä, joskaan muutoserot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Ksylitolipurukumin syönti vähensi kariesvaurioita toisissa poskihampaissa korkean sm-pitoisuuden ryhmässä. Ksylitolin suojaavan vaikutuksen lisääntymistä ei kuitenkaan pystytty osoittamaan alhaisemman riskin ryhmässä näin lyhyellä koejaksolla.

Tutkijat muistuttavat, että sakkaroosilla makeutetut lasten lääkkeet voivat aiheuttaa vastaavan lyhytaikaisen altistumisen hampaistolle. Säännöllisesti lääkekuureja syöville lapsille, joilla on runsaasti mutans streptokokkibakteereja syljessä, tulisikin laatia henkilökohtainen, kariesvaurioiden syntyä ennaltaehkäisevä suunnitelma.

Annika Nissinen, Apollonia

Lähde: Anttonen V, Halunen I, Päkkilä J, Larmas M, Tjäderhane L. A practice-based study on the effect of a short sucrose/xylitol exposure on survival of primary teeth caries free. Int J Paediatr Dent. 2011 Dec 29. doi: 10.1111/j.1365-263X.2011.01205.x.