Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / MMP-8-suuhuuhdetesti saa kiinni nuoren varhaisen parodontiitin

MMP-8-suuhuuhdetesti saa kiinni nuoren varhaisen parodontiitin

MMP-8-suuhuuhdetesti saa kiinni nuoren varhaisen parodontiitin

7.6.2019 klo 07:00
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-nuorisoa_web.jpg

Nuorten varhaiset parodontiitin oireet näyttäisivät paljastuvan paremmin aMMP-8-suuhuuhdetestillä kuin perinteisellä Bleeding on probing (BOP) -testillä. Näin esittää Helsingin yliopiston tutkimus.

Kotkan terveyskeskuksessa tehdyssä poikkileikkaustutkimuksessa tutkittiin 47:n 15–17-vuotiaan nuoren (30 miestä ja 17 naista) suunterveys kliinisesti ja mitattiin parodontiitin merkkiaineena toimivan matriksin metalloproteinaasi-8:n aktivoituminen suunesteissä aMMP-8-tuolinvierustestillä. Tarkoituksena oli vertailla aMMP-8-suuhuuhdetestin ja perinteisen BOP-testin (rajakohtana positiiviselle
20 %) toimivuutta nuorten vähäoireisen parodontiitin tunnistamisessa.

Tutkimuksen mukaan aMMP-8-testi näyttäisi tunnistavan varhaisen parodontiitin noin kaksi kertaa herkemmin kuin BOP-testi. Keskimäärin aMMP-8-testi oli tarkempi ja osoitti harvemmin vääriä negatiivisia tuloksia kuin BOP-testi.

Tutkijat näkevät noninvasiivisen aMMP-8-testin luotettavana työkaluna.

– Tuolinvierustestillä saadaan tarkempaa tietoa potilaista ja heidän parodontiitin tilanteestaan ja päästään vakioidumpiin ja eri käyttäjien suhteen vertailukelpoisempiin mittaustuloksiin kuin BOP:ia käyttämällä, summaa FINDOS-tutkijakoulussa väitöskirjaansa valmisteleva DI, HLK Ismo Räisänen.

– Testin sensitiivisyys/spesifisyys on samalla tasolla kuin PSA-testillä, kertoo professori Timo Sorsa.

Tutkijoiden mukaan BOP-testi voi muun muassa aiheuttaa bakteremian, ja testin tulos voi vaihdella kliinikon käyttämän voiman mukaan.

– Tuolinvierustestissä käyttäjäkohtaiset vaikutteet tulokseen on saatu minimoitua, toteaa Räisänen.

Koska aMMP-8-testi näyttäisi tunnistavan hyvin nuorten varhaisen parodontiitin, se vähentää myös alihoidon riskiä. Kumpikaan verratuista testeistä ei näyttäisi lisäävän ylihoidon riskiä.

Tutkimuksen heikkoutena on pieni tutkittujen joukko, ja tutkijat suosittelevatkin laajempia jatkotutkimuksia niin nuorten kuin aikuistenkin osalta.

Lähde: Räisänen IT, Sorsa T, van der Schoor GJ, Tervahartiala T, van der Schoor 6, Gieselmann DR, Heikkinen AM. Active Matrix Metalloproteinase-8 Point-of-Care (PoC)/Chairside Mouthrinse Test vs. Bleeding on Probing in Diagnosing Subclinical Periodontitis in Adolescents. Diagnostics 2019; 9(1): 34.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: