Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / MMP-estäjät puskurina kariesta vastaan

MMP-estäjät puskurina kariesta vastaan

Paikkamateriaalin ja dentiinin välisen sidoksen kestävyys on haaste hammaslääkäreille. Etenkin entsyymien estäjäaineiden roolia sidostamisessa on tutkittu paljon, ja pyritty löytämään aineita sekä työskentelytapoja, jotka estäisivät kariesta ja edistäisivät remineralisaatiota.

Kansainvälisen työryhmän katsausartikkelissa tarkasteltiin kollageenia hajottavien matriksin metalloproteinaasien (MMP) ja kysteiini katepsiinien roolia dentiinikarieksen aiheuttajina ja kollageenisidostamisen heikentäjänä muovipaikkojen alla olevassa hybridikerroksessa. Nämä niin syljessä, mineralisoituneessa dentiinissä kuin dentiininesteessä esiintyvät entsyymit vaikuttavat dentiinikarieksen syntyyn demineralisaation alkuvaiheissa.

MMP:t ja katepsiinit voivat hajottaa solun ulkopuolisia proteiineja, mukaan lukien dentiinin kollageenia. Tämä muuttaa karieksen vaurioittaman dentiinin rakennetta ja heikentää dentiinin remineralisaatiokykyä. Kollageenisidoksia heikentävät entsyymit eivät ole aktiivisia mineralisoituneessa dentiinissä, mutta dentiinin etsaus ja käytetyt sidosaineet – sekä etsaa ja huuhdo -järjestelmissä että itse-etsaavissa järjestelmissä – voivat aktivoida entsyymit.

Entsyymien estäjäaineina ja kollageeniverkkoa vahvistavina ristisilloittajamolekyyleinä (crosslinkers) voidaan käyttää monia kemikaaleja, kuten klooriheksidiiniä, galardinia ja benzalkoniumkloridia. Useiden sekä in vitro- että in vivo -tutkimusten mukaan entsyymien estäjien käyttö ennen sidosaineen vientiä parantaa dentiinisidoksen kestävyyttä. Viime aikoina entsyymien estäjiä on alettu lisätä myös resiiniseoksiin.

Tutkijoiden mukaan estäjäaineilla voisi olla merkittävä rooli myös ehkäisevässä hoidossa. Lisätutkimusta tarvitaan kuitenkin etenkin uusien kemikaalien kyvystä estää entsyymien toimintaa ja edesauttaa sidosten kestävyyttä.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 4/2015

Lähde: Mazzoni A, Tjäderhane L , Checchi V, Di Lenarda R, Salo T, Tay FR, Pashley DH, Breschi L. Role of Dentin MMPs in Caries Progression and Bond Stability. J Dent Res. 2015; 94(2): 241–51.