Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Strontium-tahna tehoaa huonosti vihlontaan

Strontium-tahna tehoaa huonosti vihlontaan

Tuoreen meta-analyysin mukaan lähes kaikki hypersensitiivisille hampaille käytettävät tahnat näyttäisivät todella tarjoavan apua. Strontium-tehoainetta sisältävä tahna ei näytä kuitenkaan toimivan yhtä hyvin.

Eteläkorealaistutkijat selvittivät dentiinin hypersensitiivisyyden ja hampaiden vihlonnan omahoidossa käytettävien hammastahnojen tehoa. Meta-analyysiin otettiin  mukaan 31 satunnaiskontrolloitua kliinistä tutkimusta 626 artikkelista. Kontrollina tutkimuksissa toimi placebo-tahna. Hammastahnojen tehoa testattiin suoraan hapaalle puhallettavalla ilmasuihkulla.

Meta-analyysissä mukana olleissa tutkimuksissa testattiin tahnoja, joiden tehoaineina olivat kalium, tinafluoridi, edellisten kombinaatio, strontium, kalium-natrium-fosforisilikaatti ja  aminohappo arginiini. Tehoaineiden tarkoituksena on vähentää kipusignaaleja joko hillitsemällä hermoimpulsseja (esim. kaliumpitoiset tahnat) tai tukkimalla hypersensitiivisen dentiinin tubuluksia.

Meta-analyysin mukaan kaikki muut paitsi strontiumia sisältävät tahnat vähentävät hypersensitiivisyyttä merkitsevästi enemmän kuin placebo-tahna. Strontiumia oli tutkittu kaikkiaan neljässä artikkelissa, joista ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää vaikutusta. Ongelmana oli kuitenkin kauttaaltaan tahnojen hidas vaikutus.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 4/2015

Lähde: Bae JH, Kim YK, Myung SK. Desensitizing toothpaste versus placebo for dentin hypersensitivity: a systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol. 2015; 42(2): 131–41.