Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Myös hammaslääkäreitä tarvitaan ehkäisemään lasten lihavuutta

Myös hammaslääkäreitä tarvitaan ehkäisemään lasten lihavuutta

Viimeisten 20 vuoden aikana lihavien lasten ja nuorten määrä on, ikäryhmästä riippuen, noussut kaksin- ellei jopa kolminkertaiseksi Yhdysvalloissa.  Katsausartikkelilla yhdysvaltalaistutkijat halusivat lisätä lasten hammaslääkäreiden tietämystä ongelmasta.

Lasten lihavuuteen liittyy vakavia psyykkisiä ja fyysisiä terveysriskejä. Ongelman ratkaisemiseksi on puututtava sekä ruokailu- että liikuntatottumuksiin. Hammaslääketieteen näkökulmasta ruokailutottumukset ovat keskeinen tekijä.

Hampaiden reikiintymisen ja puhdistettujen hiilihydraattien nauttimisen välillä on todettu selvä yhteys (mm. Ruottinen S, Karjalainen S. Sucrose intake since infancy and dental health in 10-year-old children. Caries Res 2004;38:142–8). Vuonna 2004 julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen tulosten mukaan lapsilla, jotka eivät päivittäin syöneet  aamiaista tai söivät päivittäin vähemmän kuin viisi annosta hedelmiä ja vihanneksia, oli huomattavasti todennäköisemmin kariesta maitohampaissaan (Dye B, Shenkin J, Ogden E et al. The relationship between healthful eating practices and dental caries in children aged 2–5 years in the United States, 1988-1994. J Am Dent Assoc 2004;135:55–66). Toistaiseksi ei ole julkaistu tutkimuksia, jotka osoittaisivat suoran yhteyden liikalihavuuden ja hampaiden reikiintymisen välillä. 

Tutkijat uskovat, että hampaiden harjaaminen fluorihammastahnalla kahdesti päivässä ehkäisee kariesta tehokkaammin kuin se, että rajoitetaan lasten sokerinsaantia. Hammaslääkärit ohjeistavatkin asiakkaitaan hyvän hammashygienian tärkeydestä mieluummin kuin ehdottavat muutoksia ruokavalioon. Lasten hammaslääketiedettä tulisi kuitenkin ajatella osana koko terveydenhuoltojärjestelmää.

Hammaslääkäreiden vastaanotoilla tulisi tarjota tietoa terveyden ja hyvien ruokatottumusten yhteydestä ja edistämisestä. Hammaslääkäreille paras tapa lähestyä lasten ruokavalioasioita olisi puhua siitä miten ja milloin syödään, ei painottaen sitä, mitä ei tulisi syödä. Huomio tulisi kiinnittää varhaislapsuuden ajan karieksen ehkäisyyn, säännöllisiin ruokailuaikoihin, terveellisiin välipaloihin ja siihen, miten paljon käytetään sokeroituja virvoitusjuomia.

Yllä oleva esimerkki referoi lyhyesti Yhdysvalloissa käytävästä keskustelusta. Tätä keskustelua käydään ja tulee käydä myös Suomessa, vaikka lasten lihavuus ei meillä ole vielä Yhdysvaltoihin verrattava ongelma.

Eija Riitakorpi, Apollonia

Lähde: Vann Jr William F, Bouwens Thomas J, Braithwaite Antonio S, Lee Jessica Y. The Childhood Obesity Epidemic: A Pole for Pediatric Dentists? Tandlægebladet 2012; 116: 268–273. Julkaistu alun perin: Pediatric Dentistry 2005;27:271–6