Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Neljännes vanhuksista kaipaa hammaslääkäriä kotiin

Neljännes vanhuksista kaipaa hammaslääkäriä kotiin

Hammaslääkärin kotikäynnit eivät ole helppoja järjestää, mutta tutkimuksen mukaan jopa neljännes vanhuksista toivoisi hammaslääkärin kotikäyntiä.

Tutkimukseen osallistui Hyvän hoidon strategia -tutkimuksen 321 keski-iältään 81,6-vuotiasta kotona asuvaa vanhusta. Väestöpohjainen interventiotutkimus tehtiin yli 75-vuotiaille kuopiolaisille. Haastattelut suorittivat sairaanhoitajat ja kliinisen suunterveystutkimuksen sekä suunterveydenhuollon palveluiden käyttöhaastattelun tekivät hammaslääkärit. 

Hammaslääkärin kotikäyntiä toivoo 26 % vastaajista. Mieltymys kotikäyntiin oli yhteydessä alhaiseen MMSE-tulokseen, joka arvioi lyhytmuistia ja tiedonkäsittelykykyä sekä alhaiseen IADL-tulokseen, joka mittaa suoriutumista välineellisistä päivittäistoiminnoista, kuten kaupassa käyntiä ja rahojen käsittelyä.  Lisäksi toivomus hammaslääkärin kotikäynnistä yhdistyi kotihoitopalveluiden suureen käyttöön ja alhaiseen perusterveydenhuollon käyttöön, kuten käynteihin lääkärissä ja hammashoidossa.

Kotikäyntejä toivovilla oli todennäköisemmin alhaisempi leposyljen eritys, alhainen stimuloidun syljen eritysnopeus, vähemmän hampaita ja he harjasivat hampaansa kerran päivässä tai harvemmin, kuin ne, jotka halusivat käydä vastaanotolla. Kotikäynteihin mieltymisellä ei ollut oleellista yhteyttä kariekseen tai proteesistomatiittiin. Mutta kotikäynteihin mieltyneet olivat alttiimpia hampaiden syventyneille ientaskuille kuin henkilöt, jotka kävivät mieluummin vastaanotolla.

Riippumatta halusta käydä vastaanotolla tai saada hoito kotona, ei vanhusten suunterveys ollut hyvällä tasolla, vaan tarvetta oli sekä korjaaville että ehkäiseville toimenpiteille. Mieltymys kotikäynteihin liittyi heikkoon toimintakykyyn ja heikentyneisiin kognitiivisiin toimintoihin.  Erityisesti esteellisille vanhuksille vastaanotolla käynti on hankalaa, joten kotikäyntejä tulisi lisätä jo pelkästään tasapuolisen kohtelun toteutumisen vuoksi.

Kati Kyyrö, Apollonia

Komulainen K, Ylöstalo P, Syrjälä AM, Ruoppi P, Knuuttila M, Sulkava R, Hartikainen S. Preference for dentist’s home visits among older people. Community Dent Oral Epidemiol. 2011 Aug 6. doi: 10.1111/j.1600-0528.2011.00631.x. [Epub ahead of print]