Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Obstruktiivinen uniapnea voi heikentää implanttikantoista proteesia

Obstruktiivinen uniapnea voi heikentää implanttikantoista proteesia

Obstruktiivinen uniapnea voi heikentää implanttikantoista proteesia

28.4.2017 klo 10:00

Tuoreen espanjalaistutkimuksen mukaan obstruktiivista uniapneaa potevilla implanttikantoisten proteesien komplikaatioriski on korkea. Tutkijoiden mukaan aiempia tutkimuksia uniapneapotilaiden proteettisten rakenteiden komplikaatioista ei ole.

Espanjalaisessa retrospektiivisessä tutkimuksessa oli mukana 67 potilasta, joille oli tehty suppea unitutkimus uniapneaa diagnosoitaessa ja joilla oli implanttikantoinen proteesi suussa. Heistä 16:lla havaittiin komplikaatioita implanteissa – kruunun, implanttiruuvien ja implanttien murtumia, ruuvin löystymistä ja sementoinnin pettämistä. Potilailla oli yhteensä 30 erilaista komplikaatiota 22 proteettisessa rakenteessa. Seuranta-aika oli keskimäärin n. 10 vuotta, ja komplikaatiot ilmenivät keskimäärin 73 kuukauden päästä implanttien ja proteesirakenteen asentamisesta.

Kaikkiaan uniapneasta kärsi lähes 3/4 unitutkimukseen osallistuneista potilaista. Komplikaatiopotilaista suurimmalla osalla (13/16) oli obstruktiivinen uniapnea. Potilailla, jolla oli vaikea-asteinen uniapnea, oli useammin fraktuuratyppisiä komplikaatioita proteettisissa rakenteissa.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu yhteys obstruktiivisen uniapnean ja bruksismin välillä. Näyttäisi siltä, että molempien ongelmien taustalla oli ainakin osin samoja tekijöitä. Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että bruksaajilla on enemmän komplikaatioita implanttiproteesien kanssa kuin niillä, jotka eivät bruksaa.

Nyt tehty tutkimus osoitti tutkijoiden nollahypoteesin, jonka mukaan obstruktiivisella uniapnealla ja proteesikomplikaatioiden frekvenssillä ei ole yhtyettä, vääräksi. Tutkijoiden mukaan alan ammattilaisten tietoisuus obstruktiivisen uniapnean ja suusairauksien yhteydestä on lisääntynyt, mikä haastaa myös tutkijat selvittämään aihetta lisää.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 6/2017

Lähde: Anitua E, Saracho J, Almeida GZ, Duran-Cantolla J, Alkhraisat MH. Frequency of Prosthetic Complications Related to Implant-Borne Prosthesis in a Sleep Disorder Unit. J Oral Implantol. 2017; 43(1): 19–23.