Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Panosta preproteettiseen hoitoon

Panosta preproteettiseen hoitoon

Preproteettinen hoito on tärkeintä proteettista hoitoa, muistuttaa prof. Timo Närhi. Irtoprotetiikka vaatii myös potilaan omahoitokyvyn varmistamista.

Irrotettavat osaproteesit lunastavat paikkansa vähäisen jäännöshampaiston kuntoutuksessa sekä väliaikaisena ratkaisuna esim. implanttihoitojen yhteydessä. Monelle ne ovat myös ainoa ratkaisu taloudellisesti. Närhin mukaan irrotettava osaproteesi on kuitenkin lähtökohtaisesti viimeinen vaihtoehto. Hän kehottaa käyttämään Käypä hoito -suositusta lyhentyneen hammaskaaren hoidosta apuna proteettisen hoitolinjan suunnittelussa.

Irrotettavan osaproteesin käyttöön liittyy lisääntynyt suu- ja hammassairauksien riski. Hyvä suunnittelu vähentää riskiä, mutta tärkeintä on, että potilas pystyy huolehtimaan irrotettavasta osaproteesista motorisesti ja ymmärtää suun kotihoito-ohjeet. Irrotettavien proteesien  valmistaminen alkaakin kliinisellä tutkimuksella ja haastattelulla, joissa selvitetään potilaan purentaolosuhteet ja terveydentila, esteettiset ja toiminnalliset ongelma-alueet sekä toimintakyky.

Tavoitteena on mahdollisimman yksinkertainen ja hyvin istuva ratkaisu, jolla purentakyky saadaan palautettua.
– Irrotettavat proteesit, jotka asettuvat paikoilleen painamalla ensin tuosta, työntämällä tuonne ja vielä vetämällä, eivät toimi. Sellaiset jäävät yöpöydälle, toteaa Närhi.

Kipsimalli tulee analysoida huolellisesti myös pehmyt- ja kovakudosrakenteiden osalta. Mallista tutkitaan hammaspuutokset ja puutosalueet, selvitetään satulaosien yhdistämismahdollisuudet ja suunnitellaan yhdysosat miettien proteesin sisään sovituksen suunta. Pinneratkaisut ja purentapintojen tukiosat suunnitellaan lopussa. Närhi muistuttaa myös kipsihelmien radeerauksesta mallilta ennen purennan tutkimista.

– Hampaiston preproteettiset hionnat ovat osaproteesien teon tärkein vaihe, korostaa Närhi.
Hampaiden puutos-aukkojen rajapinnat tulisi hioa yhdensuuntaisiksi. Myös kiinnitykseen käytettävän pinteen asemointia voidaan parantaa jo pienelläkin hionnalla.

Hyvä yhteistyö hammaslaboratorion kanssa jo suunnitteluvaiheesta alkaen johtaa yleensä onnistuneeseen lopputulokseen.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 9/2013

Lähde: Prof. Timo Närhin luento "Irrotettavat osaproteesit" TKHLY:n kesäluentopäivillä 13.6.2013.