Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontiitin hoito on myös verenpainetaudin hoitoa

Parodontiitin hoito on myös verenpainetaudin hoitoa

Parodontiitin hoito on myös verenpainetaudin hoitoa

3.1.2020 klo 09:00

European Heart Journal -lehdessä julkaistu tutkimus osoitti ensimmäisen kerran, että parodontiitin hoitaminen voi laskea verenpainelukemia. Tutkijat arvoivat, että taustalla on parodontiitin aiheuttaman inflammaation heikkeneminen hoidon seurauksena.

Inflammaatio on tutkitusti tärkeä verenpaineen taustatekijä, ja tutkijat ovat liittäneet myös parodontiitin ja korkean verenpaineen jo aiemmin toisiinsa. Syksyllä 2019 julkaistun meta-analyysin mukaan keskivaikeaa tai vaikeaa parodontiittia sairastavilla oli 20 prosenttia suurempi verenpainetaudin riski kuin niillä, jotka eivät sairasta parodontiittia. Parodontiittia sairastavilla systolinen verenpaine oli keskimäärin 4,5 mmHg:ta ja diastolinen 3 mmHg:ta korkeampi. Meta-analyysi myös osoitti, että mitä vaikea-asteisempi parodontiitti oli, sitä suurempi oli korkean verenpaineen riski. Analyysin mukaan parodontiitti saattaisikin olla yhtä merkittävä verenpaineen riskitekijä kuin diabetes tai tupakointi.

Nyt tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa tutkijat pystyivät osoittaman syy-seuraussuhteen parodontiitin ja verenpaineen välillä. Tutkijat analysoivat ensin Mendelin-satunnaistuksen avulla noin 750 000 henkilön (UK-Biobank/International Consortium of Blood Pressure-Genome-Wide Association Studies) alttiutta sekä parodontiitille että verenpainetautiin. Biopankkitutkimuksessa löytyi merkitsevä yhteys parodontiittiin liittyvien snippien (SNP) eli yksittäisten emäsparien aiheuttamien DNA-ketjussa olevien erojen ja verenpaineen ilmiasujen väliltä.

Jatkotutkimuksessa selvitettiin perinteisen, ei-kirurgisen parodontiitin hoidon vaikutusta verenpainelukemiin. Kahden kuukauden seurantatutkimukseen otettiin mukaan 101 aikuista, jotka sairastivat sekä keskivaikeaa tai vaikea-asteista parodontiittia että korkeaa verenpainetta. Potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään: toisten parodontiittia hoidettiin intensiivisesti, ja toiset kuuluivat vertailuryhmään, joille tehtiin vain parodontiitin perushoitoa.

Parodontiitin intensiivinen hoitaminen vähensi selkeästi kahdessa kuukaudessa tulehdusmerkkiaineiden määrää, ja verenpaine laski.

Potilailla, joiden parodontiittia hoidettiin intensiivisesti, systolinen vuorokausiverenpaine laski keskimäärin 11 mmHg:a ja diastolinen paine noin 8 mmHg:a enemmän kuin verrokeilla. Myös verisuonten sisäpintojen toimintakyky ja kunto paranivat. Tutkimuksen mukaan iällä oli merkitystä: parodontiitti näyttäisi vaikuttavan verenpaineeseen enemmän nuoremmilla. Potilaiden sukupuoli, verenpainelääkitys tai parodontiitin vaikeusaste eivät vaikuttaneet tulokseen.

Tutkimustulokset vahvistavat osaltaan aiempaa näyttöä parodontiitin ja korkean verenpaineen välisestä yhteydestä. Tutkimusryhmä muistuttaa kuitenkin, että jatkotutkimukset suuremmilla kohorteilla ovat tarpeen. Jos tutkimustulokset vahvistuvat jatkotutkimuksissa ja parodontiitin hoito laskee verenpainetta, parodontiitin hoidolla tai hoitamatta jättämisellä on suuri merkitys väestön terveyttä ajatellen.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 1/2020

Lähteet: 

Czesnikiewicz-Guzik M, Osmenda G, Siedlinski M, Nosalski R, Pelka P, Nowakowski D, ym. Causal association between periodontitis and hypertension: evidence from Mendelian randomization and a randomized controlled trial of non-surgical periodontal therapy. Eur Heart J. 2019 Nov 1; 40(42): 3459–3470.

Muñoz Aguilera E, Suvan J, Buti J, Czesnikiewicz-Guzik M, Barbosa Ribeiro A, Orlandi M, ym. Periodontitis is associated with hypertension: a systematic review and meta-analysis. Cardiovasc Res. 2019. pii: cvz201. Julkaistu verkossa 24.9.2019.

Hampaiden hoitaminen voi laskea verenpainetta. Uutispalvelu Duodecim 18.11.2019. [https://www.duodecim.fi/2019/11/18/hampaiden-hoitaminen-voi-laskea-veren… Haettu 28.11.2019.

Uutisen asiantuntijana on toiminut HLT, EHL, ylihammaslääkäri Kimmo Suomalainen.

Artikkelin tila:
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria:
Kainalojutun teksti:

Uutisen asiantuntijana on toiminut HLT, EHL, ylihammaslääkäri Kimmo Suomalainen.