Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontiitin ja nivelreuman välillä ei löytynyt yhteyttä

Parodontiitin ja nivelreuman välillä ei löytynyt yhteyttä

Parodontiitin ja nivelreuman välillä ei löytynyt yhteyttä

16.9.2016 klo 18:15

Ruotsalaistutkijat eivät löytäneet yhteyttä nivelreuman ja parodontiitin väliltä tapaus-verrokkitutkimuksessa, jossa oli mukana lähes 6 700 osallistujaa. Tutkimus ei silti poissulje mahdollista yhteyttä sairauksien välillä.

Joissakin aiemmissa havannoivissa tutkimuksissa nivelreumapotilailla on esiintynyt enemmän parodontiittia ja toisin päin. Tutkijat ovat myös havainneet, että Porphyromonas gingivalis -bakteerit ovat yleisiä parodontiitissa ja nämä bakteerit voivat saada aikaan autoimmuunivasteen nivelreumassa. Porphyromonas gingivalis -bakteerit ovat ainoita tunnettuja bakteereja, jotka voivat tuottaa sitrullinoituneita proteiineja, ja monilla nivelreumapotilailla on sitrullinoituneiden proteiinien vasta-aineita eli ACPA:ta (anti-cirrullinated protein antibody). On myös paljon tutkimuksia, joissa yhteyttä nivelreuman ja parodontiitin välillä ei ole löydetty. Aiemmat tutkimustulokset ovatkin ristiriitaisia.

Ruotsalaistutkimuksen osallistujat olivat mukana Epidemiological Incestigation of Rheumatoid Arthritis (EIRA) -tutkimuksessa: 2 740 nivelreumapotilasta ja 3 942 verrokkia. Parodontiitin esiintyvyyttä kysyttiin osallistujilta tutkimuskyselyssä ja lisäksi verrattavana olivat potilaiden suunterveystiedot. Tutkimuksessa ei löydetty eroja parodontiitin, gingiviitin ja peri-implantiitin esiintyvyydessä tai kohonneessa riskissä ryhmien välillä. Parodontiitin vaikeusaste ja hoitokoodit eivät myöskään eronneet ryhmien välillä, eikä suhteessa ACPA-statukseen nivelreumapotilailla. Parodontiitin riski kasvoi iän ja tupakoinnin myötä kaikilla osallistujilla.

Tutkijat huomauttavat, että vaikka nyt tehdyssä tutkimuksessa ei löydetty yhteyttä nivelreuman ja parodontiin välillä, on mahdollista että sairauksien välillä on yhteys ja joillakin ryhmillä on kohonnut riski. Tutkijat myös toteavat, ettei tämän tutkimuksen pohjalta voida sanoa, etteivätkö parodontiitti ja parodontiittipatogeenit voisi olla laukaisevia tekijöitä nivelreumalle, sillä tutkimuksessa selvitettiin parodontiitin esiintyvyyttä jo reumaa sairastavilla potilailla. Tulevissa tutkimuksissa tulisi huomioida myös nivelreuman lääkityksen vaikutukset ja reuman
aktiivisuus.

Annika Nissinen, Hammaslääkärilehti 10/2016

Lähde: Eriksson K, Nise L, Kats A, Luttropp E, Catrina AI, Askling J. ym. Prevalence of Periodontitis in Patients with Established Rheumatoid Arthritis: A Swedish Population Based Case-Control Study. PLoS ONE 2016; 11(5): e0155956. doi:10.1371/journal.pone.0155956