Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontiitti saattaa altistaa vakaville koronakomplikaatioille

Parodontiitti saattaa altistaa vakaville koronakomplikaatioille

Parodontiitti saattaa altistaa vakaville koronakomplikaatioille

30.4.2021 klo 12:30
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-teho-osasto.jpg

Parodontiittia sairastavien koronapotilaiden riski vakaviin komplikaatioihin oli tapaus-verrokkitutkimuksessa lähes nelinkertainen ja kuolleisuus lähes 9-kertainen verrattuna potilaisiin, joilla ei ollut parodontiittia.

Vaikeaan COVID-19-tautiin liittyy voimakas tulehdusreaktio, ”sytokiinimyrsky”, joka pahimmillaan johtaa kuolemaan. Systeeminen tulehdus on myös parodontiitin keskeinen piirre. Lisäksi useiden sairauksien ja elämäntapatekijöiden tiedetään altistavan sekä vakavalle COVID-19-taudille että parodontiitille. Tällaisia ovat mm. diabetes, selkeä ylipaino, tupakointi ja epäterveellinen ruokavalio.

Tammikuussa julkaistussa tapaus-verrokkitutkimuksessa selvitettiin parodontiitin ja koronakomplikaatioiden mahdollista yhteyttä vajaan 600 potilaan aineistossa. Qatarin valtion kansallisesta potilastietorekisteristä etsittiin kaikki yli 18-vuotiaat potilaat, joilla oli todettu koronatartunta vuoden 2020 helmikuun ja heinäkuun välisenä aikana ja joista oli lisäksi saatavilla samassa rekisterissä tuore hammasröntgenkuva. Tällaisia potilaita löytyi 586; heidän keski-ikänsä oli 41,5 vuotta. Potilaista yhteensä 40 oli kärsinyt vakavista komplikaatioista eli joutunut tehohoitoon, saanut hengityksen tukihoitoa tai menehtynyt. Koronaan oli kuollut yhteensä 14 potilaista. Vakavista komplikaatioista kärsineiden potilaiden keski-ikä oli 53,5 vuotta, ja heillä oli odotetusti enemmän perussairauksia ja riskitekijöitä kuin tutkituilla keskimäärin.

Potilaiden parodontiumin terveys­ arvioitiin röntgenkuvista luukadon perusteella. Alkavaa eli vaiheen 1 parodontiittia ei tässä tutkimuksessa laskettu parodontiitiksi. Vaiheessa 2 olevaa tai tätä pidemmälle edennyttä parodontiittia sairasti röntgenkuvien perusteella 258 potilaista.  

Yhteyttä parodontiitin ja kaikkiaan 19 koronaan liittyvän komplikaation välillä analysoitiin käyttäen logistisia regressiomalleja, joissa huomioitiin demografiset tekijät sekä riskiä lisäävät sairaudet ja elämäntavat. Tässä aineistossa parodontiittia sairastavien riski saada mikä tahansa koronakomplikaatio oli yli kuusinkertainen parodontaalisesti terveisiin verrattuna. Kun mahdolliset sekoittavat tekijät oli huomioitu, komplikaatioiden riski parodontiittipotilailla oli edelleen 3,67-kertainen. Myös vakavien komplikaatioiden riski oli huomattavasti koholla: kuolemanriski oli lähes 9-kertainen (OR 8,81; 95 % LV 1,00–77,7), tehohoitoon joutumisen riski yli kolminkertainen (OR 3,54; 95 % LV 1,39–9,05) ja hengityksen tukihoidon riski yli nelinkertainen (OR 4,57; 95 % LV 1,19–17,4). Tutkimuksessa todettiin myös, että parodontiittipotilailla oli keskimääräistä huomattavasti korkeammat CRP-, valkosolu- sekä D-dimeeriarvot. Nämä kaikki ovat biomerkkiaineita, jotka on liitetty koronataudin huonoon ennusteeseen.

Tutkimus antaa viitteitä siitä, että parodontiitti saattaa olla lukuisten vakavien COVID-19-taudin komplikaatioiden riskitekijä.

Lähde: Marouf N, Cai W, Said KN, Daas H, Diab H, Chinta VR. ym. Association between periodontitis and severity of COVID-19 infection: A case-control study. J Clin Periodontol. Julkaistu verkossa 1.2.2021.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Laura Kimari
Pääkategoria: 
Kainalojutun teksti: 

Uutisen asiantuntijatarkastajana on toiminut professori Päivi Mäntylä Itä-Suomen yliopistosta.