Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontiitti voi edistää maksan tuhoa

Parodontiitti voi edistää maksan tuhoa

Parodontiitti voi edistää maksan tuhoa

1.2.2019 klo 11:00

Suomalaisen väestötutkimuksen mukaan parodontiitti saattaa lisätä riskiä sairastua krooniseen maksasairauteen. Vaikea-asteinen parodontiitti voi lähes nelinkertaistaa riskin tietyissä potilasryhmissä.

Vaikutusmekanismi on sama kuin esimerkiksi diabeteksen ja parodontiitin välillä eli pitkäaikaisen matala-asteisen tulehduksen aiheuttamat
muutokset.

Suomalaistutkijat selvittivät parodontiitin epidemiologista yhteyttä maksasairauksien sairastavuuteen ja kuolleisuuteen. Tutkimusaineisto saatiin Terveys 2000 -väestötutkimuksesta. Mukana oli
6 165 aikuista, joiden suunterveys – mukaan lukien parodontiumin status – oli tutkittu kliinisesti. Maksasairauksien seurannassa vuodesta 2000 käytettiin Hoitoilmoitusrekisteriä (vuoteen 2013), Syöpärekisteriä (vuoteen 2012) ja Tilastokeskuksen Kuolinsyyrekisteriä. Tutkimuksessa huomioitiin useita sekoittavia tekijöitä.

Tutkimuksen mukaan 79 henkilöä sairastui tai menehtyi vakavaan maksasairauteen (sairaalahoitoa vaativa maksasairaus, maksasyöpä tai maksasairauden aiheuttama kuolema) seurannan aikana. Syvien ientaskujen (≥ 4 mm) ja vakavien maksasairauksien välillä oli merkitsevä yhteys. Tutkijat havaitsivat, että vaikea-asteinen parodontiitti lisäsi maksasairauksien riskiä lähes nelinkertaiseksi verrattuna ei parodontiittia sairastaviin ja vastaavasti lievempi parodontiitti kaksinkertaisti riskin. Sairastavuusriski oli erityisen suuri alkoholista tai lääkkeiden käytöstä riippumatonta rasvamaksaa eli NAFLD:a sairastavilla ja runsaasti alkoholia käyttävillä.

Tutkimusnäyttö kroonisen maksasairauden ja parodontiitin yhteydestä on vahvistumassa. Eläinmallinnuksissa parodontiitin on havaittu vaurioittavan maksaa. Aikaisemmissa kliinisissä tutkimuksissa on havaittu muun muassa, että parodontiitti on NAFLD:n riskitekijä. Tutkijat ovat osoittaneet myös parodontiitin hoidon vähentävän NAFLD:a sairastavien seerumin transaminaasien (ALAT ja ASAT) tasoja. Suomalaistutkimus vahvisti parodontiitin olevan maksasairauksien itsenäinen riskitekijä.

Suomalaistutkijoiden mukaan riskipotilaiden kohdalla parodontiitin ehkäiseminen ja hoito saattaa pienentää maksasairausriskiä. Lisätutkimusta kuitenkin tarvitaan parodontiitin hoidon vaikutuksista maksasairauksien kehittymiseen.

Lähde: Helenius-Hietala J, Suominen AL, Ruokonen H, Knuuttila M, Puukka P, Jula A, Meurman JH, Åberg F. Periodontitis is associated with incident chronic liver disease-A population-based cohort study. Liver Int. 2018. Julkaistu verkossa 9.10.2018.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: