Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontiitti voi lisätä etenkin keuhkosyövän riskiä

Parodontiitti voi lisätä etenkin keuhkosyövän riskiä

Parodontiitti voi lisätä etenkin keuhkosyövän riskiä

4.10.2018 klo 12:00

Journal of the National Cancer -lehdessä julkaistun yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan parodontiitti voi lisätä syöpäriskiä.

Kohorttitutkimuksen aineisto on laajasta ARIC-tutkimuksesta. Nyt tehtyyn tutkimukseen otettiin mukaan 7466 henkilöä (44–66-vuotiaita), joille oli tehty hammastarkastus tai he olivat hampaattomia. Parodontiitti diagnosoitiin tutkimalla kiinnityskudosten terveys ja mittamaalla ientaskut. Tutkittavia seurattiin 15 vuoden ajan. Seurannan aikana 1648 tutkituista potilasta sairastui syöpään ja 547 menehtyi syöpäsairauteen.

Tutkimuksessa havaittiin, että vaikea-asteinen parodontiitti lisäsi syöpäriskiä keskimäärin noin neljänneksen verrattuna terveisiin henkilöihin. Vaikea-asteinen parodontiitti liittyi vahvimmin keuhkosyövän ja seuraavaksi eniten paksu- ja peräsuolisyöpien riskiin. Näiden syöpien riski oli noin kaksinkertainen parodontiittia sairastavilla henkilöillä. Yhteys oli sama sekä tupakoivilla että ei-tupakoivilla. Assosiaatio oli yleisesti heikompi mustaihoisilla verrattuna valkoisiin, mutta keuhko-, paksu- ja peräsuolisyöpien kohdalla rotujen välistä eroa ei ilmennyt. Parodontiitin ja syöpäriskin välillä ei löytynyt yhteyttä rinta- ja eturauhassyövissä eikä hematopoieettisissa tai lymfaattisissa syövissä.

Tarkkaa mekanismia parodontiitin ja syöpäsairastavuuden välillä ei ole pystytty osoittamaan, mutta yhteys selittynee parodontiitin aiheuttamalla tulehdustilalla. Parodontiitin yhteyttä eri sairauksiin on tutkittu paljon. Tiedemaailmassa on vahva konsensus siitä, että parodontiitti voi lisästä riskiä sairastua useisiin eri sairauksiin, kuten esimerkiksi sepelvaltimotautiin ja aivoverenkiertohäiriöihin. Tutkijat peräänkuuluttavat tutkimusta myös siitä, voivatko parodontiitin ehkäisy ja hoito vähentää sairastumista ja tässä tapauksessa syöpätaakkaa.

Lähteet:

Michaud DS, Lu J, Peacock-Villada AY, Barber JR, Joshu CE, Prizment AE, Beck JD, Offenbacher S, Platz EA. Periodontal Disease Assessed Using Clinical Dental Measurements and Cancer Risk in the ARIC Study. J Natl Cancer Inst. 2018; 110(8): 843-854.

Uutispalvelu Duodecim. Hampaiden kiinnityskudosten tulehdus saattaa altistaa myös syövälle. Terveysportti 3.9.2018.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: 
Alakategoria: