Tiedeuutiset

Apollonia / Tiedeuutiset / Parodontopatogeeni voi lisätä Alzheimer-potilaan aivosykkyröitä

Parodontopatogeeni voi lisätä Alzheimer-potilaan aivosykkyröitä

Parodontopatogeeni voi lisätä Alzheimer-potilaan aivosykkyröitä

22.2.2019 klo 09:30
Kuvituskuva: 
https://www.hammaslaakarilehti.fi/sites/default/files/istock-alzheimer.jpg

Tuoreen kansainvälisen tutkimuksen mukaan näyttäisi siltä, että kroonisen parodontiitin patogeeneistä Pophyromonas gingivalis voi edistää Alzheimerin tautiin vaikuttavia muutoksia aivoissa.

Alzheimerin taudille ei ole löydetty yksiselitteistä syytä, ja muun muassa perimän ja tulehdusten roolia sairastumisessa on tutkittu eri tavoin. Alzheimerin taudin ja neuroinflammaation taustalla ovat beeta-amyloidi- ja tau-proteiineissa tapahtuvat muutokset. Alzheimer-potilaiden aivoissa on paljon amyloidiplakkikertymiä ja tau-proteiini-säievyyhtejä, joita seuraamalla voidaan myös tutkia taudin etenemistä.

Suuperäisten tulehdusten yhteyttä moniin sairauksiin ja myös Alzheimerin tautiin on tutkittu paljon. Suomalais-ruotsalaisessa tutkimuksessa on aiemmin löydetty yhteys muun muassa P. gingivaliksen ja Alzheimerin taudin välillä. Syy-seuraussuhteesta ei ole kuitenkaan vielä selkeää ymmärrystä. Juuri julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin P. gingivaliksen ja Alzheimerin taudin välistä mekanismia Alzheimer-potilaiden kudosnäytteiden ja hiiritutkimusten avulla.

Tutkimusryhmä löysi P. gingivaliksen DNA:ta ja gingipaiini-entsyymiä suoraan Alzheimer-potilaiden aivokudosnäytteistä ja aivo-selkäydinnesteestä. Tutkimustulokset osoittivat, että hiirien suuhun aiheutettu P. gingivalis -infektio levisi aivoihin ja lisäsi amyloidiplakin komponenttien tuottoa ja tulehdusta aivoissa. Lisäksi

P. gingivalis pystyi tuottamaan aivoille myrkyllisiä gingipaiineja, jotka lisäsivät aivojen tau-vaurioita.

Yhdysvaltalaisen Cortexyme-yrityksen tutkimusryhmä testasi tutkimuksessaan myös pienimolekyylisiä lääkeaineita, joiden tarkoituksena on estää gingipaiinin toimintaa. Tutkijat havaitsivat, että yksi lääkeaineista vähensi beeta-amyloidin tuotantoa ja hermokudoksen tulehdusta sekä suojeli muistille tärkeän hippokampuksen soluja hiirillä. Tulokset gingipaiinin estäjien osalta ovat lupaavia, ja tutkimuslinja voi auttaa Alzheimer-potilaita tulevaisuudessa.

Suun bakteerien osuus Alzheimerin taudin taustalla sai vahvistusta, mutta matkaa käytännön sovelluksiin on vielä. Lisätutkimusta tarvitaan, ja tutkimusryhmä tekeekin kliinistä potilastutkimusta gingipaiinin estäjän käytöstä. 

Lähde: Dominy SS, Lynch G, Ermini F, Benedyk M, Marczyk A, Konrad A, ym. Porphyromonas gingivalis in Alzheimer’s disease brains: Evidence for disease causation and treatment with small-molecule inhibitors. Science Advances 2019. Julkaistu verkossa 23.1.2019.

Artikkelin tila: 
Julkinen
Annika Nissinen
Pääkategoria: